VŠEOBECNÁ DIAGNOSTIKA PŘÍVĚSŮ

26.10.2008 15:32

ZMĚNA V CHOVÁNÍ JÍZDNÍ SOUPRAVY:

    Rozdíly mezi ABS a EBS jsou mezi řidiči dostatečně známi. Připomenu že největší výhodou EBS je reakční doba brzd, srovnatelná s brzdami os. automobilů. Blíží se času 0,2 sekundy.     Dá se říci , že vzduchotlaká brzdová soustava EBS brzdí vlastně po...
26.10.2008 14:59

TAŽNÉ ZAŘÍZENÍ

    Běžné pohledové kontroly tažného zařízení na poškození se provádějí při každém zapojení přívěsu. Kontroly inspekčního charakteru po 50 000km. Hodnoty vůlí na těchto obrázcích se mohou v některých případech lišit od některých typů tažného zařízení. Vždy musíme...
26.10.2008 14:43

OJE

    Propojovací zařízení mezi tažným vozidlem a přívěsem. Co se dá diagnostikovat na oji: Viditelné deformace, praskliny svárů, vůle v okách a čepech. Viditelné deformace na oji vznikají většinou zkřížením soupravy při smyku. Nejvíce trpí část v první třetině od...
19.10.2008 08:29

TOČNICE DIAGNOSTIKA:

    Točny přívěsů mají své parametry, které pro provoz na pozemních komunikacích musejí splňovat, jako ostatně všechny součásti motorových vozidel. Při kontrole technického stavu bychom měli vědět meze opotřebení těchto zařízení, abychom předešli problémům na stanicích...