Bloková výjimka:

Vstupem České republiky do EU se zásadně změnila pravidla a možnosti pro prodej a servis osobních vozidel i pro české podnikatelské subjekty (nařízení Evropské komise č. 1400/2002 – tzv. Bloková výjimka).

Dne 1.10.2005 začalo v oblasti prodeje automobilů platit nové nařízení. Jeho přesný odborný název a smysl je obtížné popsat. A tak se vžil název "Změna blokové vyjímky" a smysl má mít ve změně obchodu s automobily.

Ta změna má přinést snížení cen nových automobilů a snížení cen náhradních dílů. Je to opět velmi zjednodušeně řečeno. Výrobci - automobilky si mohli diktovat kdo bude jejich výrobky prodávat, kde je bude prodávat, jak bude prodejna  vypadat a hlavně jaká bude prodejní cena.

S novým nařízením tyto restrikce ze stran automobilek končí. To by mělo znamenat nové prodejce, větší konkurenci a tím i nižší ceny.


Co to znamená v praxi:

Servis vozidel
•  nezávislý/neznačkový servis může provádět veškeré nezáruční opravy a údržby
   stanovené výrobcem na jakémkoliv vozidle, aniž by tím zákazník ztrácel záruku
   daného výrobce
•  při opravě, nebo údržbě může takový servis použít i díly jiné, než dodané výrobcem
•  platnost záruky je samozřejmě podmíněna odborně a řádně provedenou prací
   takového servisu
•  záruční opravu, na kterou se vztahuje záruka výrobce provádí pouze autorizovaný
   servis a používá jen originální náhradní díly
•  nezávislý/neznačkový servis má dle Blokové výjimky přístup ke všem technickým
   informacím, diagnostickému a jinému vybavení, které jsou potřebné k opravě a
   údržbě vozů dané ho výrobce.
•  nezávislý/neznačkový servis má možnost školit své zaměstnance ve spolupráci se
   zastoupením daného výrobce
•  obchodní společnosti se značkovým servisem mohou provozovat , po splnění
   určitých kritérií, značkový i neznačkový servis i jiného výrobce

Prodej vozidel
•  základním cílem je zajištění efektivní distribuce motorových vozidel v zájmu
   zákazníků a zajištění účinné konkurence mezi distribučními systémy jednotlivých
   výrobců
•  prodejci vozů mohou, po splnění některých kritérií, bez omezení prodávat vozy
   i jiných výrobců, tzv. Multibranding
•  smlouvy s výrobcem dané značky jsou odděleny. Prodejce vozů má možnost
   uzavřít smlouvu odděleně, na prodej, příp. jen servis, nebo obojí
•  prodejní aktivity (inzerce apod.) jsou bez regionálního omezení
•  od října 2005 bude uvolněna tzv. lokační neboli pobočková klauzule.
   Každý obchodník s automobily si bude moci kdekoli v EU otevřít svoji pobočku nebo
   vyskladňovací místo, aniž by mu v tom příslušný výrobce, nebo importér bránil

 

 

.Liberalizace trhu s novými automobily, kterou  v minulosti do České republiky přinesla tzv. bloková výjimka, se projevila v poklesu cen náhradních dílů. Naopak prodej nových aut příliš neovlivnila a v této oblasti se projevila jen nabídkou více značek pod jednou střechou u některých prodejců.

Vyhledávání

Kontakt

Jaroslav Hladik

 

 

Bloková výjimka je zákonný text Evropského společenství pro úpravu podnikání v automobilovém průmyslu a opravárenství.