BRZDOVÉ SNÍMAČE ABS

27.08.2008 14:29

 

Jedním z nejnamáhavějších komponent brzdové soustavy, snad po brzdových destičkách a kotoučích, jsou snímače ABS. Jejich umístění v nábojích kol u homokynetických kloubů dává tušit že budou ohrožovány vysokou teplotou ledovou vodou, prachem a kamením. Zkrátka nepřijde ani jejich vedení a konektorové spoje.

 

Tyto induktivní snímače vysílají do řídící jednotky ABS napěťový signál z kterého ř.j. může vypočítat rychlost vozidla, směr pohybu vozu, ale hlavně mluvíme-li o ABS vyhodnocuje rozdíly v otáčkách kol a tím koriguje omezení brzdného tlaku v jednotlivých brzdových třmenech.

Napěťoví signál ze snímače je závislí na vzdálenosti snímače od impulsního kola a rychlosti otáčení impulsního kola. Impulsní kolo přerušuje magnetický tok a signál na osciloskopu pak vypadá jako vlnovka. Z tohoto signálu se dá vyčíst správnost funkce snímače a měříme-li u řídící jednotky i kontrola celého vedení.

 

 

 

 

Konstrukčně se řeší impulsní kola jako ozubené věnce nalisované na náboji ložiska kola. V poslední době se už více či méně používají tak zvané aktivní snímače ABS. Jsou to stálé magnety nalepené na otáčejícím se kroužku ložiska kola,nebo zalitá v těsnícím kroužku náboje. Jelikož impulsní kolo na obvodu vytvářelo zub-mezeru-zub-mezeru, aktivní snímače vyzařují magnetické pole a jelikož jsou lepeny střídavě sever-jih-sever-jih, mohou při sebemenším pohybu kola zaznamenat napěťoví signál, který přes datové vedení zpracovávají i jiné řídící jednotky (zabezpečovací systémy proti odcizení atd.). Nevýhodou těchto tenkých fólií se stálými magnety  ( encoder ) je jejich poškození při montáži ložiska. Často se vyrábějí už jako nerozebíratelné montážní celky, tedy encoder, ložisko, náboj, snímač.

 

Toto je napěťový signál z klasického snímače ABS Felície 1.3 Mpi. Průběh vznikl otočením nábojem kola rukou asi o ½ otáčky. Napětí vyvolané indukcí je pouze 172 milivoltů.

Spodní signál snímače aktivního je téměř jeden volt. Použití těchto snímačů je tedy daleko širší ( např. zabezpečovací systémy ). Opel zafira X16XEL. 

  

Při zabudování ještě Hallova prvku do celého tohoto náboje, získáváme z aktivních snímačů pravoúhlý signál. Hodnota tohoto signálu se při otáčení kol neustále mění v rozmezí 0,5 až 1 voltu. Nepřesnosti v tom že se jednotlivé impulzy nekryjí je v rozdílných otáčkách kol a jedno kolo se začalo otáčet dříve. ( rukou to jinak nejde ).

 

 

Snímače ABS jsou důležitým prvkem aktivní bezpečnosti a zaslouží si při sezónní výměně pneumatik letmou kontrolu jejich vedení a uložení v náboji kola.

 

Vyhledávání

Kontakt

Jaroslav Hladik