BRZDY car.

27.08.2008 17:33

   Brzdové systémy u osobních vozidel se od použití špalkové brzdy používané u kočárového či drážního užití do značné míry změnily. Co se nezměnilo je způsob změny energie kinetické na energii tepelnou a to pomocí třecího mechanizmu. Změnil se systém ovládání brzd. Změnil se systém způsobu přenosu tlaku na třecí mechanizmus a zrychlila se reakční doba brzd až na neuvěřitelných 0,15 – 0,2 sekundy.

Brzdy můžeme rozdělit tedy podle :

                                                           ovládání                    ( mechanické, hydraulické… )

                                                           konstrukce                ( kotoučové, čelisťové… )

                                                           použití                       ( provozní, parkovací… )

 

    V současnosti řekneme-li to velice zjednodušeně ( účelem těchto stránek není čitatele seznámit do podrobna s funkcí jednotlivých systémů, ale spíše přiblížit laické veřejnosti orientaci v automobilovém opravárenství) můžeme brzdy u moderních motorových vozidel popsat jako:

 

 Víceokruhový hydraulický brzdový systém ovládaný řidičem a regulovaný  elektronikou.

 

    To už se dostáváme k brzdovému systému první generace který je označován jako ABS.

(Antiblock Braking SystemAntiblock-Braking-Systém). Systém zabraňuje „regulací brzdné síly“ blokování kol při brzdění na kluzkém povrchu. Při stále se odvalujícím kole je dodržen styk s vozovkou čímž se zkracuje brzdná dráha a zvyšuje ovladatelnost vozu. Je nutno dodat že na suché vozovce se brzdná dráha nazkracuje. Výhody se projeví na mokré či zledovatělé vozovce. 

    Od tohoto základu se odvíjí další vývoj brzdových systémů. Doplněním o další snímače a akční členy se celý systém modernizuje. Největší míru na tom mají pak přidávané programy které  pak vlastně zajišťují lepší aktivní i pasivní bezpečnost provozu vozidla. Programy jsou pojmenovány podle zkratek popisu funkcí které vykonávají. Tyto programy jsou vkládány do řídících jednotek (jako pevná paměť). Jednotky jsou pak pospojovány do komunikačních sítí (multiplexní sítě např.CAN-Bus …) a mezi sebou spolupracují v rámci toho či onoho programu.   

 

Základem ABS je:

1 hlavní brzdový válec.

2  elektrohydraulická ovládací jednotka s integrovanou elektronickou řídící jednotkou.

3  indukční snímače otáček kol.

4 impulzní kola v nábojích kol

5 kontrolka činnosti ABS.

 

      Jednoduše se dá říci, že řídící jednotka omezuje brzdný tlak v jednotlivých kolech na základě informací ze snímačů otáček kol. Tento systém indukčních snímačů funguje až od rychlosti vozu nad 10 km/hodinu. V případě poruchy se rozsvítí zmíněná kontrolka na přístrojové desce a systém pak funguje jako klasická brzdová soustava.

 

        Od tohoto základu se odvíjí další vývoj brzdových systémů. Doplněním o další snímače a akční členy se celý systém modernizuje. Největší míru na tom mají pak přidávané programy které  pak vlastně zajišťují lepší aktivní i pasivní bezpečnost provozu vozidla. Programy jsou pojmenovány podle zkratek popisu funkcí, které vykonávají. Tyto programy jsou vkládány do řídících jednotek (jako pevná paměť). Jednotky jsou pak pospojovány do komunikačních sítí (multiplexní sítě např.CAN-Bus …) a mezi sebou spolupracují v rámci toho či onoho programu.

 

       Jedním z nejmodernějších brzdových systémů je Brake-by-wire ( Brzda po drátě). Vývoj těchto brzdových systémů v současné době vrcholí a začínají se objevovat v prvních sériových vozech.

   Z doposud známé brzdové soustavy zbyl snad jen chlazený brzdový kotouč se třmenem. Zmizel brzdový válec s posilovačem, elektrohydraulická brzdová jednotka s elektronikou a regulátorem tlaku a celí hydraulický rozvod včetně vakuové pumpy.

 

   Místo těchto komponentů má každé kolo samostatnou brzdovou jednotku s elektromotorem přímo spojeným s čelistmi ( EWB – elektronická klínová brzda ) Přes tyto čelisti je vyvíjen tlak na brzdové obložení silou až několika desítek kyloNewtonu. Brzdy se vyvíjejí jako jedno nebo dvoumotorové, podle účinnosti.

    Schematický nákres Siemensova VDO elektronického brzdového třmenu. Plovoucí třmen kotoučové brzdy (1) stlačuje brzdový kotouč (2) přes brzdové destičky (3) které jsou přesouvané elektromotorem (4) pomocí několika válečků (5) odvalujících se po klínových plochách.

 

    Brzdový pedál simuluje brzdný tlak který je téměř k nerozeznání od klasické brzdové soustavy. Podle intenzity a rychlosti sešlápnutí brzdového pedálu řídící jednotka rozpozná způsob brzdění a podle toho elektrotřmen vyvine brzdnou sílu. Řídící jednotka podle snímačů rozpozná i kluzkou vozovku a neznatelným brzděním stále osušuje brzdové kotouče, čímž je celá brzdová soustava neustále připravena k maximálnímu brzdícímu účinku. Použitím aktivních snímačů otáček kol je schopen systém ABS fungovat prakticky od minimálního pohybu vozidla a navíc má schopnost zaznamenat jakýkoli pohyb například při krádeži odtažení či naložení vozu a tím inicializovat některý z bezpečnostních systémů vozu.

 

Vyhledávání

Kontakt

Jaroslav Hladik