CETANOVÉ ČÍSLO :

29.07.2008 16:26

Cetanové číslo je veličina označovaná zkratkou nebo CN, udávající kvalitu motorové nafty z hlediska její vznětové charakteristiky. Udává množství n-hexadekanu (cetanu) v objemových procentech ve směsi s aromatickým uhlovodíkem 1-metylnaftalenem, která má stejnou vznětovou charakteristiku jako srovnávaný vzorek skutečné pohonné látky (nafty). Cetanové číslo 0 tedy odpovídá motorové naftě, která má stejné charakteristiky jako čistý metylnaftalen; cetanové číslo 100 odpovídá čistému cetanu (hexadekanu).

 

Čím je cetanové číslo vyšší tím je palivo zápalnější. Motor s přímým vstřikováním v takovém případě lépe startuje, má  větší výkon, tišší a hladší chod a také výfukové plyny obsahují méně nežádoucích zplodin hoření. Díky vyššímu výkonu klesá spotřeba pohonných látek. To vše vede ke snižování zátěže přírodního prostředí. Výrobci vznětových motorů u svých modelů vždy předepisují minimální hodnoty cetanových čísel pohonných látek, které jsou pro ně potřebné. U nejmodernějších motorů se požadované hodnoty pohybují mezi 50 až 60. Dalším zvyšováním cetanového čísla se již výkony motorů příliš nezvyšují.

 

Další vlastnosti nafty mají značný vliv na její kvalitu. Jsou to zejména:

 

Obsah síry:

Viskosita:

Bod varu:

Bod vzplanutí:

Filtrovatelnost nafty (tekutost za nízkých teplot):

 

Jako provozovatel můžeme ovlivnit jen některé parametry kvality nafty a to filtrovatelnost (dříve se přidával benzín či petrolej, čímž se zákonitě změní parametry jiné např. bod varu a bod vzplanutí což v zimním období může být výhodou ale zároveň se sníží mazací schopnost nafty a u vysokotlakých vstřikovacích systémů to může zavánět i přidřením některých součástek.) Opravdu to chce dnes už nechat na výrobci.

Přidáním aditiv můžeme zlepšit tekutost nafty její vznětlivost, omezit pěnění a zlepšit ochranu proti korozi. Některá aditiva pomáhají udržovat systém v čistém stavu.

 

Vyhledávání

Kontakt

Jaroslav Hladik