Chlazení

25.08.2008 19:56

 

Chlazení má za úkol odvádět přebytečné teplo ze stěn válce motoru a snížit tak tepelné namáhání motoru odvodem tepla do chladící kapaliny nebo vzduchu. Musí zabezpečit stálé udržování nejvýhodnější a nejhospodárnější pracovní teplotu motoru (provozní teplota).

Chlazení rozlišujeme na kapalinové nebo vzduchové. Vzduchové je většinou náporové s velkými chladícími žebry hlavy a válce motoru.Vodní pak termosifonové (samoběžné). Nebo s nuceným oběhem a dnes už pouze přetlakové, v jehož uzavřeném okruhu se udržuje přetlak nutný ke zvýšení teploty bodu varu nad 100 stupňů celsia.

 

            Systém jako takový je víceméně bez údržbový a potřeba kontroly se zaměřuje zejména na průchodnost chladičů či žeber, množství chladící kapaliny, stavu chladící kapaliny a těsnosti chladící soustavy jako celku, včetně systému topení.

 

 

Vizuální kontrola je to nejjednodušší co se může při kontrole vozidla jako celku provést a to se netýká jen soustavy chlazení. Kontrolou pohonových částí příslušenství motoru, řemenů a ložisek hřídelů (vodní pumpy, ventilátorů chlazení atd.) se předejde často velkým a nákladným opravám.

Vyhledávání

Kontakt

Jaroslav Hladik