DODATEČNÁ MONTÁŽ ZÁSUVKY ABS V MOTOROVÉM VOZIDLE

20.09.2008 09:30

    V přechodu modernizace vozového parku, dochází v provozu k sestavování jízdních souprav z tažných vozidel bez ABS a přívěsů a návěsů už vybavených protiblokovacým zařízením ABS, opačné provozování soupravy je ze zákona nepřípustné. Aby bylo možno provozovat funkční systém přívěsu a návěsu s ABS, musí být na tažném vozidle dodatečně montována zásuvka pro napájení ABS. 

 

 

 

    2 dodatečná montáž za pomocí infomodulu od společnosti WABCO.

Infomodul současně zajišťuje přenos informací o přítomnosti přípojného vozidla a bezchybné funkci ABS z přívěsu do kabiny řidiče.

 

Opět dodržet barvu a průřez vodičů k zásuvce ABS:

 

Kolík     1- červený          6mm2              stálé napájení přes klíček

            2- bílí                 1,5mm2        napájení ECU přívěsu

            3- hnědomodrý 1,5mm2        kostra ECU

            4- hnědý             6mm2           kostra modulátoru

            5- žlutomodrý    1,5mm2        napájení infožárovky v kabině.

 

            Popis funkce :

 

            Infomodul pracuje nezávisle na brzdové soustavě ABS v tažném vozidle a prostřednictvím žluté kontrolky informuje obsluhu o tom zda je k němu připojen přívěs a zda je vybaven ABS.

            Rozpoznání připojeného přívěsu se děje pomocí sedmipolové zásuvky 24 N (ISO 1185) tak, že infomodul dodává přes oddělovací relé na svorku 54 malý zkušební proud do brzdových světel přívěsu.

            Pokud na brzdových světlech motorového vozidla není napětí (vozidlo nebrzdí), relé je rozepnuté a zkušební proud protéká pouze brzdovými světli přívěsu. V okamžiku zabrzdění relé sepne a zkušební proud je nulový. Kromě toho je přes infomodul vedeno napájení řídící jednotky ABS přívěsu.

            Jestliže infomodul rozezná pouze průtok zkušebního proudu rozsvítí se ve vozidle žlutá kontrolka.

Protéká-li navíc napájecí proud pro ABS přívěsu, kontrolka zhasne.

 

Přípojná místa infomodulu:

 

            1- S2 - vstup 2, propojen na svorku 15. Kontrolka svítí pokud je připojen přívěs bez ABS

            3- S1 – vstup 1. Ovládá interní elektronickou ochranu, zabraňuje aby kontrolka svítila během                brzdění kdy je zkušební proud nulový. Na brzdových světlech musí být plné provozní napětí!

            4- UA  - vstupní napětí k ABS přívěsu. Proud protékající k elektronice ABS smí být 0,1-2.0 A.

            5- UES – napájecí napětí pro infomodul a zároveň pro ABS přívěsu.

            6- AK – výstup zkušebního proudu k rozpoznání přívěsu.

            8- IL – kontrolka 24V/5W, připojená jednou stranou na svorku 15 a druhou k infomodulu, kde je elektronicky spínána na kostru, má-li se rozsvítit.

 

Vyhledávání

Kontakt

Jaroslav Hladik