ELEKTROINSTALACE - pojistky:

12.11.2008 20:56

    Centrem rozvodů elektroinstalace v motorových vozidlech jsou pojistkové skříně. Jakož všechny součásti motorových vozidel podléhají inovacím. Výrobce se snaží vyrábět díly jednoduše a lacině, při zachování určité životnosti.

    Pojistky v motorových vozidlech nevyžadují nijakou péči.

Jako obsluha bychom se měli vyvarovat výměně pojistek a relé při zatížení, čímž chráníme svorky konektorů od opálení a obvody elektronické, nebo datové od jejich poškození.

    Při náhodné výměně pojistek bychom měli zkontrolovat, zda se pojistkové skříně nacházejí v suchu, čistotě a nejsou-li přípojné svorkovnice napadeny oxidací. Ušetříme si takovouto kontrolou spoustu práce.

    U některých typů nákladních vozidel jsou vyrobeny reléové skříně s pojistkami technologií vrstvených plošných spojů, které jsou pak ještě v konečné fázy výroby přes sebe přehnuty, propájeny a vloženy do plastového boksu.

    Nevýhodou těchto foliových tištěných spojů je značná jímavost vlhkosti. Značkový servis tvrdí, nestříkejte při mytí vodu na pojistky a budete mít klid se stále se opakujícími výměnami pojistkových skříní. Nikdo z řidičů však nestříká vodu pod přístrojovku.

    Má teorie je taková, že při rychlé změně teplot v zimním období, při přejezdu z mrazu do tepla autodílny dochází k orosení měděných spojů a kapilární vzlínavost vodu pak roztahá po všech foliích. Vlhkost pak nemá šanci vyschnout ani v teplém letním počasí. Za pět až sedm let, koroze dokoná dílo zkázy.

Vyhledávání

Kontakt

Jaroslav Hladik