FUNKCE BRZD truck

10.09.2008 20:50

 

U klasických vzduchotlakých brzdových soustav je reakční doba (doba mezi sešlápnutím pedálu a vyvoláním brzdícího účinku) 0,4 – 0,8 sekundy. Elektronické brzdové vzduchotlaké systémy, mají díky ovládání zabezpečované elektronikou, reakční časy podstatně nižší 0,23 – 0,25 sekundy. Se systémem EBS se reakční doba blíží na úroveň osobních automobilů. Zrovna tak komfort při brzdění je stejný jako u osobních vozidel, kdy nemusíte stát na brzdě se zapřenými rukami na volantu jako u klasické vzduchové brzdy bez ABS.

Co se týká údržby, dá se říci že tyto moderní brzdové systémy nejsou na údržbu zvlášť náročné. Náběhy výměn třecích segmentů u kotoučových brzd se pohybují okolo 60 až 120 000km. Vyjímkou nejsou i 160 tisícové náběhy kylometrů. Znám však řidiče kteří stylem své jízdy dokážou brzdové desky na kotoučových brzdách přední nápravy zlikvidovat i za 20 000 km.

 

ABS:

Protiblokovací brzdový systém zabraňuje zablokování kol na jakémkoliv povrchu, čímž snižuje vzdálenost potřebnou pro zastavení a zlepšuje stabilitu a ovládání vozidla. Sledováním začínajícím blokováním kol uvolňuje tlak v příslušných brzdových válcích a tím brání kolu se dostat do kluzu.

 

 

ABS automaticky vypíná pomocné brzdové systémy, jako např. retardér. ABS není elektronickým brzdným systémem, ale pneumatickým systémem s elektronickou kontrolou blokování kol. Magnetické řídící ventily jsou umístěny co nejblíže brzdovým válcům, aby zajistili rychlou reakci změny tlaku vzduch v brzdových válcích a tím dostatečně rychle reagovali na změnu rychlosti otáčení kol.

 

EBS:  

Elektronický brzdový systém spojuje prvky provozní brzdy se systémy odlehčovacího brzdění ( Retardér, motorová brzda ). Zamezuje blokování jednotlivých kol při brzdění. Optimalizuje brzdnou dráhu, zlepšuje jízdní stabilitu rozložením brzdných sil aby byla zajištěna maximální přilnavost kol k povrchu vozovky.

Systém se snaží zajišťovat rovnoměrné opotřebení brzdového obložení na všech kolech. Brzdové obložení pak může být měněno najednou, čímž se snižují provozní náklady (doby odstávky vozidel).

Elektronicky ovládaný brzdový systém je navíc i velice spolehlivý.

Jeho velkou výhodou jsou rozšířené možnosti diagnostiky celé brzdové soustavy a optimální sladění brzdných sil jednotlivých náprav i celých jízdních souprav.

 

EBL:

Elektronické řízení síly brzdění je systém který měří prokluz nápravy. porovnáváním rychlosti kol náprav. Monitoruje rychlost vozidla a zpomalování. Vypočte maximální zabrzdění, které je nutné pro zpomalení vozidla v co nejkratším čase tak, aby nedošlo k zablokování kol.

 

ASR:

Protiskluzový systém v kombinaci se systémem proti zablokování kol ABS zajišťuje potřebnou přilnavost kol v okamžiku nadměrného hnacího momentu při rozjezdu či zrychlení.

Systém značně zlepšuje ovladatelnost vozu při zhoršených podmínkách sjízdnosti vozovek, zejména na kluzkém povrchu. Zabraňuje prokluzu zatíženého kola rozložením pohonu na celou nápravu. Minimalizuje nutnost ovládání vozu v situacích zhoršené přilnavosti k vozovce prostřednictvím plynu a volantu.

Systém pracuje několika způsoby:

Zvyšuje brzdný tlak na prokluzujícím kole a zároveň převádí prostřednictvím diferenciálu část hnacího momentu na druhé kolo na stejné nápravě.

Reguluje výkon motoru, což má za následek snížení přenášené hnací síly pohonu až na úroveň, která odpovídá externím podmínkám a jim přizpůsobenému pohonu kol.

Ve většině případech jej zapíná řidič sám při rozjezdu na kluzké vozovce, při dosažení rychlosti okolo 25km/h se sám vypne.

Výhodou systému je zvýšení aktivní bezpečnosti za volantem vozu, komfort řízení a spolehlivost reakcí vozu na obtížně sjízdných vozovkách.

 

ESP :

Elektronický stabilizační systém ESP zvyšuje kontrolu nad vozidlem v mezních situacích dynamické jízdy. Snižuje nebezpečí vyjetí ze silnice a zlepšuje stabilitu vedení stopy. ESP rozpozná zvolený směr a reakci vozu. Pomocí brzd jednotlivých kol vyvolává stáčivé momenty, které pomáhají udržet vůz ve zvoleném směru jízdy. Během jízdy je program neustále aktivní a využívá systém ABS, EBS, EBL a ASR.

 

ODLECHČOVACÍ BRZDA:

Do těchto systémů patří výfukové brzdy, motorové brzdy, hydraulické odlehčovací brzdy a elektrodynamické odlehčovací brzdy (retardéry)

Je to vlastně pomocný brzdový systém používaný pro pomalé zpomalení vozidla zvláště v případech dlouhého klesání s velkým spádem a prodlužuje servisní životnost tradičních brzdových systémů. Dá se říci, že odlehčovací brzdy nejsou schopné přivést vozidlo k úplnému zastavení, neboť jejich efektivnost se při nízkých rychlostech snižuje, ale jsou využívány jako podpora tradičních brzdových systémů.

 

OMEZOVAČ RYCHOSTI:

Zařízení zabraňující překročení rychlosti nezávisle na vůli řidiče. V našich podmínkách (ČR) bývá nastaveno na rychlost 90 km/h. Toto zařízení bývá odpojitelné a elektronikou přenastavitelné.

 

TEMPOMAT:

Zařízení umožňuje zvolení a následné udržení dané rychlosti bez zásahů řidiče a nezávisle na změně terénu.

V momentu dosažení rychlosti, která řidiči vyhovuje a kterou chce udržovat, vydá řidič prostřednictvím příslušného ovladače signál, na který řídicí jednotka motoru následně reaguje průběžnou samočinnou regulací svého chodu tak, aby byla zadaná rychlost udržena. S ohledem na bezpečnost je ovládání brzdovým či plynovým pedálem vždy prioritní a automatická regulace rychlosti je při sešlápnutí jednoho z pedálů přerušena. V okamžiku, kdy již aktuální dopravní situace nevyžaduje přímou intervenci řidiče, může být činnost regulátoru stisknutím ovladače znovu aktivována i s vyvoláním původně zadané rychlosti.

Vyhledávání

Kontakt

Jaroslav Hladik