Informace pro návštěvníky

19.06.2008 21:57

 

Tyto stránky by měli doplnit informace o problematice současného opravárenství, neodborné veřejnosti a motoristickým fanouškům rozšířit tak trochu obzor v  této branži. Laik by si měl osvojit některé termíny, které se používají v opravárenství, aby mohl při zadávání vozidla do opravy rozumět některým termínům používajícím se v tomto oboru služeb a aby mohl lépe konkretizovat svou potřebu opravy a hlavně aby porozuměl termínům technika při předávání vozu zpět k používání.

 

Měl by si též umět vyhodnotit protokoly oscilogramy a grafy předané opravnou a posoudit tak, co vedlo mechanika k výměně jednotlivých náhradních dílů.

 

Důležité je též, aby si dokázal vytvořit obrázek o servisu do kterého svěřuje svého miláčka. Měl by vědět s jakou technikou a diagnostikou servis pracuje a tuďíš jaký výsledek může očekávat.

 

Jsme lidé, kteří pracují v opravárenství, ale nejsme odborní specialisté a proto se můžeme na těchto stánkách dopustit drobných odborných chyb, proto bude pro nás pomoc ze strany odborných specialistů vždy vítána a rádi ji zde zveřejníme.

Vyhledávání

Kontakt

Jaroslav Hladik