LPG

25.08.2008 20:07

 

LPG systémy

Popis LPG systémů můžeme rozdělit podle použití pro různé druhy motorů. Tak jak se vyvíjely motory pro pohon automobilů, vyvíjely se postupem času i systémy pro přestavby těchto motorů na plyn. Hlavním motivem byla nedostačující technická úroveň těchto systémů a následné problémy, které přestavbou moderních motorů se zastaralým zařízením vznikaly. Dříve než se pustíme do popisu jednotlivých systémů a jejich rozdílů je třeba si připomenout alespoň základní popis plynového pohonu LPG a jednotlivých komponentů. Všechny komponenty pracující s LPG pod tlakem nad 0,8 Baru podléhají homologačnímu schválení podle předpisu EHK 67 R 01 (do roku 2001 67R 00).

 

Kapalný propan butan (dále jen PB) se natankuje na čerpací stanici pomocí přípojky dálkového plnění vysokotlakým potrubím do tlakové nádrže (v Evropě se používají 3 systémy, italský, holandský a belgický). Tlaková nádrž je uzavřena víceúčelovým ventilem, který zajišťuje následující provozní a bezpečnostní funkce:

Provozní:
 • plynový ventil uzavírá nádrž při vypnutém zapalování
 • odebírání pohonné hmoty z nádrže
 • ukazatele stavu paliva v nádrži
Bezpečnostní:
 • plynový ventil uzavírá nádrž při vypnutém zapalování
 • plnění nádrže do max. 80% obsahu
 • zastavení toku paliva při úniku nad 6 litrů za minutu (při poruše potrubí)
 • vypuštění plynu při přetlaku nad 27 bar
 • ruční uzavření přívodu plynu do nádrže a k přípojce dálkového plnění
 • tepelná pojistka odpustí v případě požáru plyn z nádrže

(Tlakové nádrže rozlišujeme podle tvaru a použitých materiálů, např. válcové, toroidní, ocelové a kompozitní). Nádrž, včetně víceúčelového ventilu je osazena plynotěsnou schránkou a soustavou odvětrávacích hadic, které odvádějí případný únik paliva mimo prostor vozidla. Z nádrže je kapalný PB dopravován vysokotlakým potrubím do motorového prostoru, konkrétně do regulátoru tlaku (používá se potrubí měděné oplastované, nebo plastové).

Regulátor tlaku (výparník), vlivem působení horkovodního okruhu odpařuje, tj. mění kapalný PB na plynnou fázi PB. V této plynné fázi se PB přivádí ke směšovači, kde se mísí s nasávaným vzduchem, přicházejícím vzduchovým filtrem. Takto vzniklá palivová směs je poté sacím potrubím přiváděna do prostoru motoru. V případě systému vstřikování je PB přiváděn k jednotlivým válcům do blízkosti benzínových vstřikovačů (vstřikovače rozdělujeme podle konstrukce na membránové a pístové).

 

Regulace bohatosti směsi se provádí:
 1. škrtícím šroubem (vozidla s karburátorem), pro správnou funkčnost a plnění emisních limitů je třeba nastavit optimální polohu. Tato poloha je nastavená pro volnoběžné otáčky i pro zátěž motoru a není ji možné během jízdy měnit.
 2. servomotorem ovládaným samostatnou řídící jednotkou (vozidla se vstřikováním benzínového paliva). Pro správnou regulaci bohatosti směsi je nutno zajistit správnou funkčnost samostatné řídící jednotky LPG. Ta využívá k vyhodnocování a řízení stávající signály motoru RPM, TPS, MAP senzor, lambda sondu a další.
 3. elektrickými vstřikovači ovládanými samostatnou řídící jednotkou (vozidla se vstřikováním benzínového i plynného paliva). V případě paralelních systémů platí totéž jako u vozidel se servomotorem, v případě sériových systémů je třeba zajistit 100% správnou funkčnost benzínové řídící jednotky.

  

 

 1. karburátorová auta (např. Škoda 120, Škoda Favorit).

   
   

 

 

 

 1. auta se vstřikováním benzínového paliva (např. Škoda Felicia 1,3 BMM, Škoda Felicia 1,3 MPi)

   

 

 

 

 1. auta se vstřikováním plynného paliva - paralelní systém (auta bez systémů palubní diagnostiky EOBD a OBD II. tj do roku výroby 2001).

   

 

 

 

 1. auta se vstřikováním plynného paliva - sériový systém (auta se systémy palubní diagnostiky EOBD a OBD II.)

   
   

 

 

 

 1. auta se vstřikováním kapalné fáze LPG

   
   

 

                                                                                                       zdroj:  LPG.cz

Vyhledávání

Kontakt

Jaroslav Hladik