Mazání

24.08.2008 10:55

 

Myslím že nemá nějaký velký smysl opakovat k čemu slouží mazání  v automobilovém či motocyklovém motoru. Pro ty mladší tedy jen tak v kostce.

Hlavním smyslem je vytvořit tenký olejový film na třecích součástech motoru tak, aby se relativní pohyb součástí uskutečnil jako kapalinné tření. Výsledkem je snížení opotřebení součástí, zvýšení lehkosti chodu, snížení hlučnosti mechanismu. Dalším úkolem mazání je odvádět teplo (např. ze dna pístu), dovymezovat provozní vůle jednotlivých celků a těsnit tlakovou část nad pístem od části pod pístem aby nedocházelo k průniku spalin do klikové skříně. Další nezanedbatelnou činností mazání je chránit součástky motoru od koroze a odvádět nečistoty do míst kde se dají jednoduše odstranit.

Používají se různé typy mazacích systémů ty se ale odvíjejí od typu motoru a použití. Můžeme je tedy rozdělit v základu podle konstrukce na:

mazání mastnou směsí.

tlakové mazání.  To pak na mazání se suchou (terénní vozy) či mokrou klikovou skříní.

Aby byl celý systém mazání funkční to záleží na několika věcech. Musí bít udržován v čistotě ( průchodnost mazacích kanálů a filtrů) a nesmí být opotřebení motoru takové že by se tlak oleje vytrácel už v klikovém mechanismu a pak se nedostával na součásti v hlavě motoru. Jednoduchá kontrola funkčnosti celé soustavy pak spočívá v tom že zkontrolujeme (pokud je to možné) zda při volnoběhu a teplém motoru dochází k odstřiku oleje z vahadel ventilů. Další kontrolou měřením tlaku oleje je zjištění opotřebení celého mechanizmu motoru. Tlak oleje by neměl být nižší než 0,4 – 0,5 baru při volnoběhu a zahřátém motoru. Musíme si ale uvědomit v které části mazací soustavy měříme a na obsahově jakém motoru měříme (u více litrových motorů je vzdálenost mazacích kanálů troch větší a ztráty tlaku se daleko více projevují, nejnižší hranice u takového desetilitrového motoru pak může být i 3 bary). Podle toho pak můžeme vyhodnotit stav opotřebení motoru. Chce to ale trochu zkušenosti, ale většinou toto měření musíme stejně doplnit o další doplňkové měření (kompresní tlaky…) abychom si zformovali obrázek o celkovém stavu motoru. Pokles tlaku oleje je signálem k většímu opotřebení ložisek klikového mechanismu jako k „hlavnímu držáku tlaku oleje v motoru“.

Základem funkčnosti je tedy pravidelná výměna oleje za dodržení kvality doporučené výrobcem a taktéž pravidelná výměna vložky filtru.

 

Vyhledávání

Kontakt

Jaroslav Hladik