Mazání

08.09.2008 18:46

 

Nemá zřejmě nějaký velký smysl opakovat k čemu slouží mazání v motoru kamionu. Pro ty neznalé tedy jen tak v kostce.

Hlavním smyslem je vytvořit tenký olejový film na třecích součástech motoru tak, aby se relativní pohyb součástí uskutečnil jako kapalinné tření. Výsledkem je snížení opotřebení součástí, zvýšení lehkosti chodu, snížení hlučnosti mechanismu. Dalším úkolem mazání je odvádět teplo (např. ze dna pístu), dovymezovat provozní vůle jednotlivých celků a těsnit tlakovou část nad pístem od části pod pístem aby nedocházelo k průniku spalin do klikové skříně. Další nezanedbatelnou činností mazání je chránit součástky motoru od koroze a odvádět nečistoty do míst kde se dají jednoduše odstranit.

Používají se různé typy mazacích systémů v motorech nákladních vozidel, ty se ale odvíjejí od použití a provozních podmínek montovaného motoru. Dnes už jen tlakové mazání. Můžeme je tedy v základu rozdělit podle konstrukce na:

 

Mazání se suchou (terénní vozy), nebo mokrou klikovou skříní.

 

Aby byl celí systém mazání funkční to záleží na několika věcech. Musí bít udržován v čistotě a průchodnosti mazacích kanálů a filtrů. Nesmí být opotřebení motoru takové, že by se tlak oleje vytrácel už v klikovém mechanismu a pak se nedostával na součásti v hlavě motoru.

Základem funkčnosti celé soustavy je kontrola (pokud je to možné) zda při volnoběhu a teplém motoru dochází k odstřiku oleje z vahadel ventilů, to je nejvzdálenější část od olejového čerpadla a tam musí bezpodmínečně olej dorazit.

Další kontrolou měřením tlaku oleje je zjištění opotřebení celého mechanizmu motoru. Tlak oleje by měl být 0,4 – 0,5 baru při volnoběhu a zahřátém motoru. Musíme si, ale uvědomit v které části mazací soustavy měříme a na obsahově jakém motoru měříme. U více litrových motorů je vzdálenost mazacích kanálů trochu větší a ztráty tlaku se daleko více projevují. Nejnižší hranice u takového dvanáctilitrového motoru pak může být i 2 bary. Podle toho pak můžeme vyhodnotit stav opotřebení motoru. Chce to ale trochu zkušenosti, ale většinou toto měření musíme stejně doplnit o další doplňkové měření (kompresní tlaky…) abychom si vytvořili obrázek o celkovém stavu motoru.

 

Pokles tlaku oleje je signálem o zvýšeném opotřebení ložisek klikového mechanismu jako „hlavního držáku tlaku oleje v motoru“. Nezanedbatelnou součástí mazacího okruhu je také turbodmychadlo. Jeho posláním v motoru je sice zvyšovat výkon motoru, ale opotřebení ložisek hřídele dmychadla snižuje tlak oleje v celém mazacím okruhu. Ten pak bez odporu protéká zpět do klikové skříně a většinou prosakuje i do výfukového a sacího potrubí.

Spolehlivou kontrolou stavu motoru a doby výměnných intervalů oleje je odstřediví filtr oleje (odstředivka). Používaný u starších typů motorů. Podle tloušťky vrstvy usazenin v odstředivce se dá poměrně dobře odhadnout opotřebení motoru i kvalita používaného oleje, podle čehož můžeme upravit výměnné intervaly i kvalitu používaného oleje. Je ale potřeba toto sledovat od nového motoru a pravidelně, aby vyhodnocení bylo objektivní.

 

Základem funkčnosti je tedy pravidelná výměna oleje za dodržení kvality doporučené výrobcem, spolu s výměnou vložky filtru.

Vyhledávání

Kontakt

Jaroslav Hladik