MOTOROVÉ OLEJE

05.11.2008 20:22

Klasifikace a specifikace motorových olejů

Viskozitní charakteristika

Viskozita je důležitou hodnotou charakterizující motorový olej. Není to hodnota konstantní, neboť se mění v závislosti na teplotě. V provozu motoru se výrazně mění teplota a pro zajištění co nejlepší funkce motoru je výhodné, aby se viskozita měnila co nejméně. Závislost viskozity na teplotě je vyjádřena viskozitním indexem a v praxi popisována viskozitní charakteristikou dle normy SAE, kde hodnota s označením W charakterizuje vlastnosti oleje za nízkých teplot a hodnoty bez označení garantují vlastnosti oleje za vysokých teplot. Zařazení do viskozitní třídy není parametr, který by jednoznačně stanovil užitné vlastnosti motorového oleje. Dva oleje se stejným zařazením do viskozitní třídy mohou mít výrazně rozdílné užitné vlastnosti.

Viskozitní klasifikace motorových olejů SAE J 300

Viskozitní třída SAE

Dynamická viskozita mPa.s v CCS při teplotě °C max.

Mezní čerpatelnost viskozita mPa.s,°C

Kinematická viskozita při 100°C (mm2/s)

Dynamická viskozita při 150°C (mPa.s)

min

max

0W

6 200 při -35

60 000 při -40

3,8

 

 

5W

6 600 při -30

60 000 při -35

3,8

 

 

10W

7 000 při -25

60 000 při -30

4,1

 

 

15W

7 000 při -20

60 000 při - 25

5,6

 

 

20W

9 500 při -15

60 000 při - 20

5,6

 

 

25W

13 000 při -10

60 000 při - 15

9,3

 

 

20

 

 

5,6

9,3

2,6

30

 

 

9,3

12,5

2,9

40

 

 

12,5

16,3

2,9 a)

40

 

 

12,5

16,3

3,7 b)

50

 

 

16,3

21,9

3,7

60

 

 

21,9

26,1

3,7


a) pro třídy SAE 0W, 5W a 10W
b) pro třídy SAE 15W, 20W, 25W a 40

Výkonová úroveň

Výkonovou úroveň motorového oleje charakterizují výkonové mezinárodní klasifikace a specifikace. Tyto klasifikace a specifikace potom charakterizují vhodnost oleje pro konkrétní typ motoru s konkrétním výměnným intervalem.

Evropa

CCMC (Comité des Constructeurs d´Automobiles du Marché Commun, 1979-1990)
ACEA (Association des Constructeurs Européens d´Automobiles, 1990-dodnes).

Specifikace motorových olejů evropských výrobců automobilů CCMC 1980

Benzínové motory

G1

-

specifikace platná od roku 1980, motorové oleje pro benzínové motory s normálním zatížením, odpovídá zhruba klasifikaci API SE

G2

-

specifikace platná od roku 1980, motorové oleje pro benzínové motory vyráběné po roce 1980, odpovídá zhruba klasifikaci API SF

G3

-

specifikace platná od roku 1980, lehkoběžné motorové oleje viskozitních tříd 5W-x, 10W-x pro benzínové motory vyráběné po roce 1980, odpovídá zhruba klasifikaci API SF s mírně vyššími požadavky


Naftové (vznětové) motory pro osobní automobily

PD1

-

specifikace platná od roku 1980, motorové oleje pro přeplňované a nepřeplňované naftové motory osobních automobilů


Naftové (vznětové) motory pro nákladní automobily

D1

-

specifikace platná od roku 1980, motorové oleje pro přeplňované i nepřeplňované motory s normálním zatížením vyráběné v 60. a 70. letech

D2

-

specifikace platná od roku 1980, motorové oleje pro přeplňované i nepřeplňované motory s vyšším zatížením vyráběné po roce 1970

D3

-

specifikace platná od roku 1980, motorové oleje pro přeplňované i nepřeplňované motory s nejvyšším zatížením s možností výrazného prodloužení výměnných intervalů tzv. SHPD oleje

 

Specifikace motorových olejů evropských výrobců automobilů CCMC 1990

Tyto specifikace po rozpadu CCMC převzala nová organizace ACEA až do vypsání vlastních do roku 1996.

Benzínové motory

G4

-

specifikace platná od roku 1990, multigrádní motorové oleje pro benzínové motory vyráběné po roce 1989, odpovídá zhruba klasifikaci API SG

G5

-

specifikace platná od roku 1990, multigrádní lehkoběžné motorové oleje viskozitních tříd 5W-x, 10W-x pro benzínové motory vyráběné po roce 1989, odpovídá zhruba klasifikaci API SG s mírně vyššími požadavky


Naftové (vznětové) motory pro osobní automobily

PD2

-

specifikace platná od roku 1990, motorové oleje pro přeplňované i nepřeplňované naftové motory osobních automobilů vyráběné po roce 1990


Naftové (vznětové) motory pro nákladní automobily

D4

-

specifikace platná od roku 1990, motorové oleje pro přeplňované i nepřeplňované motory s možností prodloužení výměnných intervalů, nahrazuje specifikace CCMC D1, D2

D5

-

specifikace platná od roku 1990, motorové oleje pro přeplňované i nepřeplňované motory s nejvyšším zatížením s možností výrazného prodloužení výměnných intervalů tzv. SHPD oleje,nahrazuje CCMC D3

 

Specifikace motorových olejů evropských výrobců automobilů - ACEA 1996

Benzínové motory

A1

-

základní výkonová úroveň motorového oleje pro moderní benzínové motory

A2

-

standardní motorové oleje pro moderní benzínové motory

A3

-

motorové oleje s vysokou výkonovou rezervou pro moderní benzínové motory


Naftové motory pro osobní automobily

B1

-

základní výkonová úroveň motorového oleje pro moderní naftové motory osobních automobilů

B2

-

standardní motorové oleje pro moderní naftové motory osobních automobilů

B3

-

motorové oleje s vysokou výkonovou rezervou pro moderní naftové motory osobních automobilů


Naftové motory pro nákladní automobily

E1

-

základní výkonová úroveň motorového oleje pro moderní naftové motory nákladních automobilů

E2

-

standardní motorové oleje pro moderní naftové motory nákladních automobilů pro prodloužené intervaly výměn

E3

-

motorové oleje s vysokou výkonovou rezervou pro moderní naftové motory nákladních automobilů pro výrazně prodloužené intervaly výměn

 

Specifikace motorových olejů evropských výrobců automobilů - ACEA 1998

Benzínové motory

A1

-

základní výkonová úroveň motorového oleje pro moderní benzínové motory

A2

-

standardní motorové oleje pro moderní benzínové motory

A3

-

motorové oleje s vysokou výkonovou rezervou pro moderní benzínové motory


Naftové motory pro osobní automobily

B1

-

základní výkonová úroveň motorového oleje pro moderní naftové motory osobních automobilů

B2

-

standardní motorové oleje pro moderní naftové motory osobních automobilů

B3

-

motorové oleje s vysokou výkonovou rezervou pro moderní naftové motory osobních automobilů

B4

-

motorové oleje s vysokou výkonovou rezervou určené pro naftové motory osobních automobilů s přímým vstřikem paliva


Naftové motory pro nákladní automobily

E1

-

základní výkonová úroveň motorového oleje pro moderní naftové motory nákladních automobilů

E2

-

standardní motorové oleje pro moderní naftové motory nákladních automobilů pro prodloužené intervaly výměn

E3

-

motorové oleje s vysokou výkonovou rezervou pro moderní naftové motory nákladních automobilů pro výrazně prodloužené intervaly výměn

E4

-

motorové oleje s velmi vysokou výkonovou rezervou pro extrémní prodloužení intervalu výměny

  

Specifikace motorových olejů evropských výrobců automobilů - ACEA 1999

Benzínové motory

A1

-

základní výkonová úroveň motorového oleje pro moderní benzínové motory

A2

-

standardní motorové oleje pro moderní benzínové motory

A3

-

motorové oleje s vysokou výkonovou rezervou pro moderní benzínové motory


Naftové motory pro osobní automobily

B1

-

základní výkonová úroveň motorového oleje pro moderní naftové motory osobních automobilů

B2

-

standardní motorové oleje pro moderní naftové motory osobních automobilů

B3

-

motorové oleje s vysokou výkonovou rezervou pro moderní naftové motory osobních automobilů

B4

-

motorové oleje s vysokou výkonovou rezervou určené pro naftové motory osobních automobilů s přímým vstřikem paliva


Naftové motory pro nákladní automobily

E2

-

standardní motorové oleje pro moderní naftové motory nákladních automobilů pro prodloužené intervaly výměn

E3

-

motorové oleje s vysokou výkonovou rezervou pro moderní naftové motory nákladních automobilů pro výrazně prodloužené intervaly výměn

E4

-

motorové oleje s velmi vysokou výkonovou rezervou pro extrémní prodloužení intervalu výměny

E5

-

motorové oleje s vysokou výkonovou rezervou určené zejména pro naftové motory nákladních automobilů splňujících EURO 2 a EURO 3 spolu s možností prodloužení intervalu výměny (komplex testů ACEA a API)

 

Specifikace motorových olejů evropských výrobců automobilů - ACEA 2002

Benzínové motory

A1

-

základní výkonová úroveň motorového oleje pro moderní benzínové motory

A2

-

standardní motorové oleje pro moderní benzínové motory

A3

-

motorové oleje s vysokou výkonovou rezervou pro moderní benzínové motory

A5

-

motorové oleje s nízkou viskozitou a třením, s vysokou výkonovou úrovní a s prodlouženým intervalem výměny


Naftové motory pro osobní automobily

B1

-

základní výkonová úroveň motorového oleje pro moderní naftové motory osobních automobilů

B2

-

standardní motorové oleje pro moderní naftové motory osobních automobilů

B3

-

motorové oleje s vysokou výkonovou rezervou pro moderní naftové motory osobních automobilů

B4

-

motorové oleje s vysokou výkonovou rezervou určené pro naftové motory osobních automobilů s přímým vstřikem paliva

B5

-

motorové oleje s nízkou viskozitou a třením, s vysokou výkonovou úrovní a s prodlouženým intervalem výměny pro všechny typy naftových motorů osobních automobilů


Naftové motory pro nákladní automobily

E2

-

standardní motorové oleje pro moderní naftové motory nákladních automobilů pro prodloužené intervaly výměn

E3

-

motorové oleje s vysokou výkonovou rezervou pro moderní naftové motory nákladních automobilů pro výrazně prodloužené intervaly výměn

E4

-

motorové oleje s velmi vysokou výkonovou rezervou pro extrémní prodloužení intervalu výměny

E5

-

motorové oleje s vysokou výkonovou rezervou určené zejména pro naftové motory nákladních automobilů splňujících EURO 2 a EURO 3 spolu s možností prodloužení intervalu výměny (komplex testů ACEA a API)

 

Specifikace motorových olejů evropských výrobců automobilů - ACEA 2004

Benzínové a naftové motory osobních automobilů

A1/B1

-

motorové oleje s nízkou viskozitou a třením

A3/B3

-

motorové oleje s vysokou výkonovou rezervou

A3/B4

-

motorové oleje s vysokou výkonovou rezervou a naftové motory s přímým vstřikem

A5/B5

-

motorové oleje s nízkou viskozitou a třením, s vysokou výkonovou úrovní a s prodlouženým intervalem výměny


Benzínové a naftové motory osobních automobilů s novými typy katalyzátorů výfukových plynů (EURO 4)

C1

-

motorové oleje s nízkou viskozitou a třením, s velmi nízkým obsahem sulfátového popelu, síry a fosforu (preferuje např. FORD)

C2

-

motorové oleje s nízkou viskozitou a třením, s nízkým obsahem sulfátového popela, síry a fosforu (preferuje např. PSA)

C3

-

motorové oleje s nízkým obsahem sulfátového popela, síry a fosforu (preferuje např. Renault, Hyundai, MB ...)


Naftové motory pro nákladní automobily

E2

-

standardní motorové oleje pro moderní naftové motory nákladních automobilů pro prodloužené intervaly výměn

E4

-

motorové oleje s velmi vysokou výkonovou rezervou pro extrémní prodloužení intervalu výměny

E6

-

motorové oleje pro naftové motory nákladních automobilů pro extrémní prodloužené intervaly výměn s kontrolou obsahu sulfátového popelu, síry a fosforu

E7

-

motorové oleje pro naftové motory nákladních automobilů pro prodloužené intervaly výměn s nízkým obsahem sulfátového popelu, síry a fosforu

 

Severní amerika

API (American Petroleum Institut)
ILSAC (International Lubricant Standardization and Approval Committee).

Výkonová klasifikace motorových olejů dle API

Benzínové motory

SA

-

neaditivované motorové oleje bez zvláštních požadavků na vlastnosti pro motory vyráběné v letech 1940-1950

SB

-

motorové oleje pro motory vyráběné v letech 1950-1960 se zvýšenými požadavky na termooxidační, protikorozní a protioděrové vlastnosti

SC

-

motorové oleje pro motory vyráběné v letech 1964-1967 pracující při středním a částečně zvýšeném namáhání, podporující tvorbu úsad a korozi, obsahují přísady proti vysokoteplotním úsadám, nízkoteplotním kalům, korozi, rezivění a opotřebení

SD

-

motorové oleje pro motory vyráběné od roku 1968 se zvýšenými požadavky na olej, obsahují přísady proti vysokoteplotním úsadám, korozi, rezivění a opotřebení a proti nízkoteplotním kalům

SE

-

motorové oleje pro motory vyráběné od roku 1972 pracující za zvlášť nepříznivých provozních podmínek, obsahují přísady proti vysokoteplotním úsadám a nízkoteplotním kalům, proti rezivění, korozi a opotřebení

SF

-

motorové oleje pro motory vyráběné od roku 1980 včetně motorů používajících bezolovnatý benzín, obsahují kompletní soubor zušlechťujících přísad

SG

-

motorové oleje pro motory vyráběné od roku 1989 pracující za zvlášť nepříznivých provozních podmínek, včetně motorů používajících bezolovnatý benzín, obsahují kompletní soubor zušlechťujících přísad

SH

-

motorové oleje pro motory vyráběné od roku 1994 pracující v nejnáročnějších provozních režimech za vysokých otáček motoru, s přeplňováním a s prodlouženými intervaly výměn

SJ

-

motorové oleje pro motory vyráběné od roku 1996 se zvýšenými požadavky (oproti API SH) zejména na odparnost a termooxidační stabilitu

SL

-

motorové oleje pro motory vyráběné od roku 2000 s novými požadavky

SM

-

motorové oleje pro motory vyráběné po roce 2002 s novými požadavky


Naftové motory

CA

-

motorové oleje pro motory vyráběné v letech 1940-1960, nepřeplňované, pracující s palivem s nízkým obsahem síry za mírných provozních podmínek, obsahují přísady proti vysokoteplotním úsadám a proti korozi ložisek

CB

-

motorové oleje pro motory vyráběné v letech 1949-1964, nepřeplňované, pracující s palivem s vyšším obsahem síry za ztížených provozních podmínek, obsahují přísady proti vysokoteplotním úsadám a proti korozi ložisek

CC

-

motorové oleje pro motory vyráběné v letech 1964-1970, nepřeplňované až mírně přeplňované, pracující v nákladních automobilech a traktorech za podmínek mírných až těžkých, obsahují přísady proti vysokoteplotním úsadám a nízkoteplotním kalům, korozi a rezivění

CD

-

motorové oleje pro motory vyráběné po roce 1970, nepřeplňované až vysoce přeplňované, u nichž je důležitá vysoce účinná schopnost oleje potlačovat vznik opotřebení,koroze a vysokoteplotních úsad při používání paliva různých kvalit včetně vysokého obsahu síry, obsahují kompletní soubor zušlechťujících přísad

CE

-

motorové oleje pro motory vyráběné po roce 1983, mírně až vysoce přeplňované, pracující ve ztížených podmínkách často při prodloužených intervalech výměn,obsahují kompletní soubor zušlechťujících přísad

CF

-

(platí od roku 1994) nahrazuje klasifikaci CD, motorové oleje zejména pro terénní vozidla spalující paliva různé kvality

CF-4

-

motorové oleje pro moderní vznětové čtyřtaktní motory zejména americké konstrukce vyráběné od roku 1990

CG-4

-

motorové oleje pro moderní vznětové čtyřtaktní motory zejména rychloběžné a americké konstrukce spalující palivo s obsahem do 0.5% síry a pro motory splňující emisní limity

CH-4

-

motorové oleje pro moderní vznětové naftové motory splňující emisní limity s prodlouženými intervaly výměn

CI-4

-

motorové oleje s velmi vysokou výkonovou rezervou pro motory vyráběné po roce 2002

CI-4 PLUS

-

motorové oleje s velmi vysokou výkonovou rezervou pro motory vyráběné po roce 2004

 

ILSAC

GF-1

-

API SH a další testy

GF-2

-

API SJ a další testy

GF-3

-

API SJ/SL a další testy

GF-4

-

API SM a další testy

 

Ostatní svět

JASO (Japan Automobile Standards Organisation)
Global DHD (spolupráce ACEA, EMA (Engine Manufacturers Association, USA) a JAMA (Japan Automobile Manufactu-rers Association, Inc.)).

JASO

DH-1-05

-

standardní motorové oleje s vysokým TBN

DH-2-05

-

motorové oleje s kontrolou obsahu sulfátového popelu, síry, fosforu a chlóru

DL-1-05

-

lehkoběžné motorové oleje s viskozitní třídami SAE xW-20, xW-30) a s kontrolou obsahu sulfátového popelu, síry, fosforu a chlóru

 

Global DHD

Global DHD-1

-

motorové oleje pro naftové motory s vysokou výkonovou rezervou podobné ACEA E5

 

Výrobci automobilů

Specifickou částí norem pro hodnocení motorových olejů jsou požadavky a schválení významných výrobců automobilů. Zejména v Evropě je tato skupina norem nejsilnější.

VW

500.00/97

-

benzínové motory, CCMC G5, ACEA A3-96 a další požadavky

501.01/97

-

benzínové motory, CCMC G4, ACEA A2-96 a další požadavky

501.01/04

-

benzínové motory, ACEA A3/B3-04 a další požadavky

502.00/97

-

benzínové motory, ACEA A3-96 a další požadavky

502.00/05

-

benzínové motory, ACEA A3/B4-04 a další požadavky

505.00/92

-

naftové motory, ACEA B3 a další požadavky

503.00/99

-

benzínové motory, A3-98 a další požadavky, prodloužený interval výměny

503.01/00

-

benzínové motory AUDI, speciální požadavky, A3-98, prodloužený interval výměny

505.01/99

-

benzínové motory a naftové motory s technologií �čerpadlo-tryska�

505.01/05

-

naftové motory všech typů, ACEA A3/B4-04

506.00/99

-

naftové motory vyjma motorů s technologií �čerpadlo tryska�, prodloužený interval výměny, ACEA B4-98

506.01/00

-

naftové motory všech typů, ACEA A1/B1-98

504.00/04

-

benzínové motory, ACEA A3/B4-04, omezení sulfátového popelu, prodloužený interval výměny

507.00/04

-

naftové motory všech typů, ACEA A3/B4-04, omezení sulfátového popelu, prodloužený interval výměny

 

Daimler - Chrysler

MB 227.0/1

-

nákladní automobily a autobusy, odpovídá přibližně ACEA E1-98/B2-98

MB 228.0/1

-

nákladní automobily a autobusy, odpovídá přibližně ACEA E2-96

MB 228.2/3

-

nákladní automobily a autobusy, odpovídá přibližně ACEA E3/E5/E7

MB 228.4/5

-

nákladní automobily a autobusy, odpovídá přibližně ACEA E4-99

MB 228.51

-

nákladní automobily a autobusy, omezení sulfátového popelu, síry a fosforu, ACEA E6

MB 229.1

-

osobní automobily, odpovídá přibližně ACEA A3/B3/B4

MB 229.3

-

osobní automobily, odpovídá přibližně ACEA A3/B4

MB 229.31

-

osobní automobily, odpovídá přibližně ACEA A3/B4/C3-04, omezení sulfátového popelu, síry a fosforu

MB 229.5

-

osobní automobily, odpovídá přibližně ACEA A3/B4-04

MB 229.51

-

osobní automobily, odpovídá přibližně ACEA A3/B4/C3-04, omezení sulfátového popelu , síry a fosforu

 

BMW

Longlife-98

-

odpovídá přibližně ACEA A3/B3

Longlife-01

-

odpovídá přibližně ACEA A3/B3/B4 a další požadavky

Longlife-01 FE

-

odpovídá přibližně ACEA A3/B3/B4 a další požadavky, SAE 5W-30

Longlife-04

-

odpovídá přibližně ACEA C3-04 a další požadavky

 

OPEL

GM-LL-A-025/B 040 2095

-

odpovídá přibližně ACEA A3/B3/B4, benzínové motory, prodloužené intervaly výměn a úspora paliva

GM-LL-B-025

-

odpovídá přibližně ACEA A3/B3/B4, naftové motory, prodloužené intervaly výměn

 

PSA (Peugeot, Citroen)

Naftové motory

Fuel economy

-

ACEA C2-04, API SL/SJ a další požadavky

Level 1

-

ACEA A1/B1-04 (A2/B2), C1-04, API SL a další požadavky

Level 2

-

ACEA A3/B3-04, A3/B4-04, A5/B5-04, C3-04, API SL a další požadavky

Level 3

-

ACEA A3/B3-04, A3/B4-04, A5/B5-04, C3-04, API SL a další požadavky, požadavky tvrdší než pro Level 2


Benzínové motory

Fuel economy

-

ACEA C2-04, API SL/SJ a další požadavky

Level 1

-

ACEA A1/B1-04 (A2/B2), C1-04, API SL a další požadavky

Level 2

-

ACEA A3/B3-04, A3/B4-04, A5/B5-04, C3-04, API SL a další požadavky

Level 3

-

ACEA A3/B3-04, A3/B4-04, A5/B5-04, C3-04, API SL a další požadavky, požadavky tvrdší než pro Level 2

 

FORD MOTOR COMPANY

WSS M2C913-B

-

benzínové a naftové motory, SAE 5W-30, ILSAC GF-2/GF-3 Plus, ACEA A1-98/B1-98

WSS M2C917-A

-

naftové DI a TDI motory, SAE 5W-40, API SJ/CF, ACEA A3-96/B3-96/B4-98

WSS M2C929-A/930-A

-

benzínové motory, SAE 5W-30 a 5W-20, ILSAC GF-4

WSS M2C934-A

-

benzínové a naftové motory, SAE 5W-30, ACEA C1-04

 

Cummins

CES 20071

-

požadavky obdobné jako API CH-4

CES 20072

-

požadavky obdobné jako ACEA E3-96

CES 20075

-

požadavky obdobné jako API CF-4/SG, CG-4/SH

CES 20076

-

standardní motorové oleje pro naftové motory se specifickými požadavky

CES 20077

-

požadavky obdobné jako ACEA E5-99

CES 20078

-

požadavky obdobné jako API CI-4

 

DAF

HF-1

-

požadavky ACEA E4/E5/E7, oleje s nízkou viskozitou spořící palivo

HF-2

-

požadavky ACEA E4/E5/E7, oleje pro prodloužené intervaly výměn

 

MACK

EO-L

-

API CG-4 a další požadavky

EO-M

-

API CH-4 a další požadavky

EO-M PLUS

-

API CH-4 a další požadavky

EO-N PREMIUM PLUS 2003

-

API CI-4 PLUS

 

MAN

270

-

monográdní oleje, požadavky obdobné jako ACEA E2-96

271

-

multigrádní oleje, požadavky obdobné jako ACEA E2-96

M3275

-

požadavky obdobné jako ACEA E3-96/E5-99

M3277

-

požadavky obdobné jako ACEA E4-99

M3477

-

specifické požadavky, (ACEA E6-04)

 

MTU

MTU Type 1

-

oleje standardní kvality, API CF/CG-4/CH-4, ACEA E2-96

MTU Type 2

-

oleje vysoké kvality, SHPDO, ACEA E3-96/E5-02

MTU Type 3

-

oleje vysoké kvality, ACEA E4-99/E5-02


Oleje pro motory série 2000 a 4000

Oil Category 1

-

minimální požadavky APU CG-4, ACEA E2-96

Oil Category 2

-

minimální požadavky ACEA E3-96

 

Renault TRUCKS

RD

-

oleje pro standardní interval výměny, ACEA E3-96

RD-2

-

oleje pro standardní interval výměny, ACEA E3-96 a VOLVO VDS 2

RLD

-

prodloužený interval výměny, ACEA E5-02, MACK EO-M Plus

RLD-2

-

prodloužený interval výměny, ACEA E5-02 a VOLVO VDS 3, ACEA E7-04 a VOLVO VDS 3

RXD

-

prodloužený interval výměny, ACEA E4-99 a MACK EO-M Plus

 

VOLVO

VDS

-

oleje s minimálními požadavky ACEA E2, API CD/CG-4

VDS-2

-

ACEA E3-02, API CG-4 nebo ACEA E7-04, API CI-4 a lepší

VDS-3

-

ACEA E7-04, API CI-4 a lepší

 

zdroJ: https://www.valar.cz

 

Vyhledávání

Kontakt

Jaroslav Hladik