OBD – diagnostika:

29.07.2008 13:42

Se stále zpřísňujícími předpisy týkajícími se emisí v motorových vozidlech byl v Kalifornii v USA vyvinut systém vlastní kontroly diagnostiky elektronických systémů řízení motoru majících vliv na tvorbu emisí ve výfukových plynech OBD - On Board Diagnostics (palubní diagnostika)  Že přímé měření obsahu škodlivých látek ve výfukových plynech (CO, HC, Nox) není během jízdy možné, bylo prvním důvodem k sjednocení norem, aby bylo umožněno autoservisům a stanicím měření emisí prověřit systémy ovlivňující spalování a řízení motoru jakéhokoliv vozidla ( OBD II ). Tento projekt vznikal v letech 1996-2001, kdy postupně vznikaly normy ISO 9142, ISO 14230, SAE J 1979, SAE J1850 (VPW/PWM bus).

Na základě těchto norem vznikly protokoly schopné komunikace mezi řídící jednotkou motoru a diagnostickým zařízením ( notebookem ).

Jako evropský ekvivalent pak vznikla norma E-OBD. Všechna v Evropě nově registrovaná vozidla se zážehovým motorem od roku 2001 a vznětovým motorem od roku 2003 musí mít systém řízení motoru kompatibilní ( komunikace schopný ) s E-OBD. Od roku 2005 pak i nákladní vozidla. Diagnostická data jsou dostupná v základních 9 módech (režimech). Módy 1 až 5 se používají při měření a kontrole emisí. Zbylé módy pak pomáhají při diagnostice motoru ale nemusí být v příslušném voze dostupné. Rozsah takto dostupné diagnostiky se postupně zvyšuje (módy jsou doplňovány). V současné době je norma E-OBD závazná pro všechny členské země Evropské unie podle směrnice EU 98/69/EC. (někdy se lze setkat s označením japonské varianty J-OBD).

 Na první pohled se může tento systém zdát jako velice univerzální, opak je však pravdou. Pomocí OBD se nezjistí problém, ale projev tohoto problému. Navíc, OBD je v první řadě emisní záležitostí, tj. má odhalit závady vedoucí k poškození katalyzátoru a dále ty závady, které vedou ke zvýšení emisí.“ Pomocí E-OBD se tedy provádí diagnostika v rovině kontrolní a nikoli v rovině servisní. Využití E-OBD pro servisní účely je tedy nereálné.(Ale budoucnost nás možná překvapí).

Reálné bude ale to (podle americké OBD II musí být zásuvka umístěna tak, aby umožnila bleskové připojení ke čtečce při policejní kontrole ) že k Vám jednoho krásného dne při kontrole na silnici přistoupí policajt vrazí vám do OBD zásuvky čtečku a na základě závady v systému Vám sebere osvědčení o technickém průkazu a ještě bude chtít nějakou tu kačku jako spropitné, protože bude chtít Vám napsat nějaký ten bodík.

 

 

Hlavním smyslem E-OBD diagnostiky bylo tedy zavést jednotný systém pro automobilovou diagnostiku, které jednak zaručí, že elektronika vozidla sama zjistí případnou závadu a v naléhavých případech upozorní řidiče rozsvícením žluté kontrolky MIL (Malfunction Indicator Light), nebo též "Check Engine" či "Motor do dílny" a současně umožní standardizovanou komunikaci pomocí servisního přístroje pro efektivnější nalezení a odstranění závady v servisu

 

 

Kontrolka se rozsvítí vždy když závada přímo ovlivňuje emisní limity

Kontrolka se rozsvítí vždy když se vyskytne podruhé závada která přímo neovlivňuje emisní limity.

 

Systém E-OBD také uloží do paměti podmínky, za kterých se závada vyskytla ( otáčky, tlak turba, tlak v sacím potrubí,atd. )

 

            Systém E-OBD kontroluje v závislosti na použití řídící jednotky motoru zejména:

·       stav v sacím potrubí v závislosti na zatížení motoru,

·       lambda sondy,

·       katalyzátor,

·       systém odvětrávání palivové nádrže,

·       výpadky zapalování,

·       systém zpětného vedení výfukových plynů,

·       systém sekundárního vzduchu,

·       systém regulace plnicího tlaku vzduchu (u motorů s turbodmychadlem),

·       systém elektronického plynu

U příslušných diagnostikovaných akčních členů kontroluje:

·        pravdivost vstupních a výstupních signálů,

·       zkrat na kostru,

·       zkrat na plus,

·       přerušené vedení.

Readiness code:

Je osmimístné číslo, které informuje o stavu jednotlivých systémů v motoru (mající vliv na tvorbu emisí). Test každého systému může být buď ve stavu :

·       OK – (0)- subsystém je správně otestován.

·       Chyba – (1)- test subsystému nebyl dokončen nebo nemá správné výsledky.

·       Není  – (0)- test subsystému není podporován

Ukázka readiness codu u vozu Fabia 2000 motor 1,4/50:

 

 

 

 

 

Zjistíte-li že ve vašem vozidle je montován 16-ti pinový konektor OBD (CARB konektor) neznamená to že vaše vozidlo je kompatibilní s E-OBD diagnostikou .Tyto konektory montovali někteří výrobci do vozidel ještě před rokem 2001 u zážehových a před rokem 2003 u vznětových motorů kdy začala jejich povinnost E-OBD komunikace. Nemůžete tedy použít komunikační program OBD diagnostiky ale pouze program diagnostiky značkové.

 

 

V současné době je v USA ve vývoji norma OBD III . Tato norma je založena na představě, Že při závadě nestačí pouze varovné blikání kontrolky. Mnozí řidiči toto varování ignorují a používají závadné vozidlo až do další technické prohlídky. Řídící jednotky v normě OBD III mají proto povinnost tuto závadu hlásit rádiem nebo satelitem společně se státní poznávací značku nebo jinou identifikací na příslušné úřady. Na druhou stranu mají odpadnout časté technické prohlídky.

 

 

Ilustrační foto programu Autodata – zjišťování popisů chybových kódů:

 

 

 

 

     

 

 

         

 

Vyhledávání

Kontakt

Jaroslav Hladik