OKTANOVÉ ČÍSLO:

29.07.2008 16:32

Oktanové číslo je jedna ze základních charakteristik paliv do spalovacích motorů, vyjadřuje odolnost paliva proti samozápalu (detonaci, tzv. „klepání“) při expanzi ve válci motoru. Čím je oktanové číslo větší tím je palivo odolnější proti samovznícení. Při zvýšeném oktanovém čísle můžeme použít vyšší kompresní tlaky zároveň s větším předstihem, čímž dosahujeme vyššího výkonu a lepšího využití energie v palivu. Za určitých podmínek můžeme dosáhnout i nižší spotřeby. Je součástí označení paliva, uvádí se např. na stojanech benzínových pump apod.

Čistý benzín má velmi nízké oktanové číslo. Pro to se do něj přidávají přísady, které jej zvyšují. V minulosti byly nejužívanější sloučeniny olova (hlavně tetraethyl olova a tetramethyl olova). Litr benzínu pak obsahoval několik desetin gramu olova, které je ovšem toxické. Dnes jsou proto příměsi na bázi olova zakázány. Jako antidetonátory se používají např. organokovové sloučeniny manganu, aromatické aminy či halogenidy přechodných kovů.

Oktanová čísla některých paliv

  • Automobilový benzín: 87–98, dnes obvykle nejméně 95 (v Evropě) nebo 87 (v USA)
  • Letecký benzín: cca 87–107
  • Závodní benzín: cca 95–130
  • Benzín používaný ve Formuli 1: 95–102 (stanoveno pravidly)
  • LPG: cca 110

Vyhledávání

Kontakt

Jaroslav Hladik