Označení svorek:

29.07.2008 14:39

 

Označení svorek ( výtah z normy DIN 72 552 )

 

          Zapalování  

1             cívka , rozdělovač – nízké napětí, primár

1a       k přerušovači zapalování I, (se dvěma oddělenými okruhy)

1b       k přerušovači zapalování II, (se dvěma oddělenými okruhy

2             svorka vedení na krátko zapalování nebo magneta

4           cívka rozdělovač – vysoké napětí, sekundár

4a        od zapalovací cívky I, svorka 4

4b        od zapalovací cívkyII, svorka 4

15          spínané plus za baterií, napájení

15a      výstup na předřadném odporu k zap. cívce a startéru

 

            Spínač žhavení

17       startování ( 2 stupeň )

19        předžhavení ( 1 stupeň

 

            Baterie

30        vývod z baterie, stálé napětí +

30a       vývod z baterie II stálé napětí +

31         minus nebo kostra, zpětné vedení k baterii

31b      minus nebo kostra, přes spínač nebo relé baterie

31a      zpětné vedení k baterii II minus

31c      zpětné vedení k baterii minus

 

            Elektromotory

32       zpětné vedení

33        hlavní připojení

33a      koncové odstavení

33b      bočník

33f       druhý nižší stupeň otáček

33g       třetí nižší stupeň otáček

33h      čtvrtý nižší stupeň otáček

33l       směr otáčení vlevo

33r       směr otáčení vpravo

 

             Startér

45        start. Relé, výstup, startér, vstup ( hlavní proud )

45a       výstup startér I.

45b       výstup startér II.

48        svorka na startéru a na relé opakování startu ( kontrolka startovacího procesu )

 

           Přerušovač směrových světel

49       vstup

49a      výstup

49b     výstup II. okruh směrovek

49c      výstup III. Okruh směrovek

 

 

         

                 Ukazatel směru

       C       první kontrolka

       C0     hlavní přívod od ovladače směrovky

       C2     druhá kontrolka

       LS     směrová světla levá

       RS     směrová světla pravá

 

               Odpojení spotřebičů při startu

       X     svorka zajišťující napájení proudových spotřebičů s výjimkou startu ( x relé odpojí všechny                               

               spotřebiče které nejsou potřeba k zajištění startu )

 

                 Startér

50       ovládání startéru, přepínací relé baterie

50a     výstup pro ovládání startéru

50b     ovládání startéru při provozu dvou startérů, startovací relé pro ovládání dvou startérů.

50c     vstup do startovacího relé pro startér I.

50d     vstup do startovacího relé pro startér II.

50e     startovací uzavírací relé – vstup

50f      startovací uzavírací relé – výstup

50g      relé opakovaného startu – vstup

50h     relé opakovaného startu ­- výstup

 

          Alternátor

51      stejnosměrné napětí na usměrňovači

51e    stejnosměrné napětí na usměrňovači s tlumivkou pro denní jízdu

 

          Signály přívěsu

52      signály od přívěsu k tažnému vozidlu

 

           Stěrače

53       motor stěrače vstup +

53a     stěrač + koncová poloha

53b     vinutí bočníku stěrače

53c      el. Ostřikovač

53e      brzdící vinutí

53i        motor stěrače s permanentním magnetem pro vysokou rychlost

 

           Signál přívěsu

54      zásuvka přívěsu brzdové světlo

54g     elektromagneticky ovládaná brzda přívěsu

55       světla do mlhy

56       světla

56a     dálkové světlo a jeho kontrolka

56b     tlumené světlo

56d     světelná houkačka

57       obrysová světla

57a      parkovací světla

57l       parkovací světlo levé

57r      parkovací světlo pravé

58       obrysová světa, koncová světla, osvětlení SPZ, osvětlení přístrojů

58b     přepínání koncového světla

58c      zásuvka přívěsu

58d      regulované osvětlení přístrojů, koncové a obrysové světlo

58l       levé

58r       pravé osvětlení SPZ

 

            Alternátor                      ( generátor – magnetoelektrické zapalování )

59       výstup ( střídavé napětí )

59a      výstup, nabíjecí kotva

59b      výstup, kotva pro koncové světlo

59c      výstup, kotva pro brzdové světlo

61        kontrola generátoru

B+       baterie plus

B -      baterie minus

D+       dynamo plus

D-        dynamo minus

DF       dynamo pole

DF1    dynamo pole 1

DF2     dynamo pole 2

U,V,W svorky generátoru střídavého proudu

 

            Fanfára

71        vstup

71a       výstup k houkačce hluboký tón

71b       výstup na houkačce vysoký tón

 

72          Alarm

75          Rádio

75x         ovládání svorky pro x relé ( 75x spínací skříňka, napájení polohy 1 a 2 )

76          Reproduktor

77          Ovládání dveřního ventilu, spínač

 

            Vypínač – přepínač

81        vstup

81a      výstup 1 vypínací strana

81b      výstup 2 vypínací strana

 

            Spínač

82       vstup

82a      výstup 1

82b      výstup 2

82z      vstup 1

82y      vstup 2

           

             Vícepolohový spínač

83         vstup

83a       výstup, poloha 1

83b       výstup poloha 2

83l        výstup poloha vlevo

83r        výstup poloha vlevo

 

              Proudové relé

84          vstup, pohon a kontakt relé

84a        výstup, pohon

84b       výstup, kontakt relé

 

            Spínací relé

85      výstup, pohon ( svorka vinutí minus nebo kostra )

86      svorka vinutí na plus pól

86a     začátek vinutí nebo první vinutí

86b    druhé vinutí

 

            Kontakt rozpínací a přepínací relé

87        vstup ( pohyblivý kontakt )

87a     1. výstup, pevný kontakt

87b     2. výstup

87c     3. výstup

87z     1. vstup

87y     2. vstup

87x      3. vstup

 

            Kontakt spínacího relé

88       vstup, pevný kontakt

88a     1.výstup

88b     2. výstup

88c     3. výstup

88z     1. vstup

88y     2. vstup

88z     3. vstup

 

 

 

 

 

 

 

Vyhledávání

Kontakt

Jaroslav Hladik