Palivové systémy s řadovými vstřikovacími čerpadly:

30.09.2008 21:13

    Přiblížit závadu mechanikovi, tak aby ji mohl jednoduše identifikovat a opravit, je někdy problém, jenom z toho důvodu že řidič není schopen prostě popsat o jaký problém se vlastně jedná.

 

     Řidič při prvním startu ráno, při, ne zas tak nízké teplotě, okolo nuly,zjistí - nespolehlivý start. Co se stalo. No prostě vozidlo nastartovalo ale záhy zhaslo. Pro rychlou diagnostiku závady, je potřeba se domluvit s řidičem oč vlastně jde, a jestli se závada opakuje při každodenních startech. Na první pohled se dá říci že nejde o nic vážného, ne opravdu nejde, ale tento problém může trápit obsluhu i několik měsíců než si toho všimne někdo třetí a doporučí onomu řidiči že by se tím měl někdo zabývat. Dalším delším startem sice motor naskočí ale přichází zkrátka startér a neprospívá to ani akumulátorům. Zvláště pokud se starty provádějí za nízkých teplot.

 

    Palivová soustava s řadovými vstřikovacími čerpadly se dělí na tři části. Podtlaková, středotlaká a vysokotlaká. Tyto části jsou od sebe odděleny přetlakovými nebo zpětnými ventily. Pokud si toto uvědomíme dá se jakákoli závada daleko jednodušeji vyhledat. Je možné v některých aspektech toto vztáhnout na všechny palivové soustavy, naftové i benzínové, prosím vás ale opravdu jen všeobecně.

 

     Podtlakovou část, ( palivovou nádrž, potrubí a sací část dopravního čerpadla ) Tady se ve většině jedná o vniknutí vzduchu do sacího potrubí a následně zavzdušněním celé palivové soustavy. To vzniká uvolněním potrubního spoje nebo netěsností zpětného ventilu. Ucpání sacího koše nebo hrubého filtru paliva snad pozná každý při ručním čerpání. Ruční pumpa je pod tlakem doslova vytrhávána z ruky do spodní části své polohy.

 

    Středotlaká část palivové soustavy zahrnuje výtlačný ventil dopravního čerpadla, vstřikovací čerpadlo, přetlakový ventil vstřikovacího čerpadla a zpětné ventily vstřikovacích elementů, ty oddělují středotlakou část od vysokotlaké části. V této části palivové soustavy se po odstavení vozidla musí udržet přetlak paliva asi 0,5 až 1 bar, aby došlo dalšímu bezproblémovému startu i za několik dní. Pokud nezjistíme viditelný únik paliva netěsností v potrubních spojích na vině úniku tlaku bývají ve většině případech právě tyto přetlakové ventily.

 

    Od zpětných ventilů vstřikovacích elementů vstřikovacího čerpadla, silnostěnné vysokotlaké potrubí a vstřikovače se vstřikovacími tryskami, tvoří vysokotlakou část tohoto palivového systému. Pokud netěsní zpětné ventily nebo vstřikovací trysky v sedlech nebo ve vedení, prodlužuje se doba startu. Motor pak sice naskočí ale běží zpočátku jen na ty válce které jsou bez úniku tlaku. Často se stává že motor naskočí ale záhy zhasne. Toto je závada úniku tlaku ve středotlaké části, kdy motor naskočí právě jen na palivo ve vysokotlakém potrubí a než stačí dopravní čerpadlo doplnit požadovaný tlak ve vstřikovacím čerpadle tak palivo vstřikovacím elementům chybí a motor zhasne.

 

 

 

Vyhledávání

Kontakt

Jaroslav Hladik