Převodové oleje:

29.07.2008 16:08

 

Klasifikace a specifikace automobilových převodových olejů

V oblasti převodových olejů není sít systémů hodnocení tak hustá. V praxi se potom užívají zejména klasifikace dle API, viskozitní třídy dle SAE a schvalovací systémy významných výrobců automobilů a převodových ústrojí. Určitou specifiku potom mají hodnocení kapalin pro automatické převodovky (hydrodynamické měniče).

Viskozitní charakteristika

Pro označení viskozitních vlastností převodového oleje se v praxi používá specifikace SAE (Society of Automotive Engineers, USA). Je zde použito označení čtyř tříd zimních a pěti letních. Jednotlivé třídy mají svoje charakteristické hodnoty jak je patrné z následující tabulky.

 

Čísla jednotlivých tříd nemají vztah ani k nějaké fyzikální veličině, ani k viskozitním třídám motorových olejů. Nelze také říci, že převodové oleje zimních tříd není možné použít v létě a naopak. Podobně, jak je tomu u motorových olejů, dělí se převodové oleje na jednostupňové a vícestupňové. Jednostupňové jsou charakterizovány jednou třídou např. SAE 90. Vícestupňové jsou označeny kombinací zimní a letní třídy např. SAE 80W-140. Takto charakterizovaný převodový olej má potom při nízkých teplotách vlastnosti oleje SAE 80 a při vysokých teplotách vlastnosti oleje SAE 140 (viz tabulka).  

Výkonová charakteristika

Pro označení výkonové úrovně převodového oleje se používá klasifikace dle API. Kromě této klasifikace se používají k charakterizaci výkonové úrovně převodového oleje ještě normy významných výrobců automobilů a převodových ústrojí např. MAN, VOLVO, VW, MB, ZF a pod.. V kategorii olejů pro automatické převodovky se potom uplatňují normy významných výrobců výhradně např. GM DEXRON, Allison, VOITH, Ford Mercon, ZF.

 

Mechanické převodovky a další převodová ústrojí

Nejznámějším a nejužívanějším hodnocením automobilových převodových olejů je klasifikace dle API.

Klasifikace převodových olejů dle API

GL-1

-

neaditivované převodové oleje pro manuálně řazené převodovky a nízké namáhání

GL-2

-

neaditivované převodové oleje pro manuálně řazené převodovky a střední namáhání

GL-3

-

nízkoaditivované oleje pro manuálně řazené převodovky, pro středně těžké zatížení a soustrojí s kuželovými koly

GL-4

-

vysoceaditivované převodové oleje určené zejména pro mazání manuálně řazených převodovek, náprav s hypoidními převody s malým přesazením os mobilní techniky

GL-5

-

vysoceaditivované převodové oleje pro nejtěžší podmínky provozu, pro hypoidní převody s velkým přesazením os a pro převody s proměnným zatížením

GL-6

-

převodové oleje pro hypoidní převody pracující v extrémních podmínkách (téměř nepoužíváno)

 

U této klasifikace je nutné připomenout, že skutečně používané stupně jsou zejména API GL-4 a GL-5. V současnosti je potom ještě platná nová norma pro mechanické převodovky bez synchronů API MT-1.
Z dalších mezinárodních specifikací lze vzpomenout normy americké armády MIL, které jsou pro výkonovou charakteristiku v oblasti automobilových převodových olejů využívány mnohem častěji. Obdobně jako tomu bylo u motorových olejů i u automobilových převodových olejů jsou pro výkonovou charakteristiku využívány specifikace a schválení významných výrobců automobilů a převodových ústrojí. Některé z těchto systémů schválení jsou popsány na následujících řádcích.

ZF (nejznámější výrobce převodovek dodávající významným výrobcům automobilů): vlastní velmi složitý schvalovací systém, 15 kategorií s označením ZF TE-ML 01 až 15 často s podskupinami a)b)c)d), systém opírající se zejména o výkonovou úroveň dle API a MIL.

Volvo: vlastní systém na klasifikacích API podpořených dlouhodobým provozním testem - označení 1273.07 (API GL-4) a 1273.12 (API GL-5).

MAN: vlastní schvalovací systém, MAN 341 - API GL-4 plus vlastní požadavky, MAN 342 - API GL-5 plus vlastní požadavky, MAN 3343 - multifunkční specifikace API GL-5 plus vlastní požadavky.
Specifikace doplněny o symboly: N: minerální základový olej a normální interval výměny, ML: minerální základový olej a prodloužený interval výměny, SL: syntetický nebo nekonvenční základový olej a maximálně prodloužený interval výměny

Scania: STO:1 - API GL-5 a normy MIL, vlastní schválení.

Daimler Chrysler (MB): vlastní schvalovací systém, MB 235.0-11, API GL-5 235.0,6,7,8,9, API GL-4 235. 1,4,5,10,11
235.0 - GL-5 90, 85W-90, 235.1 - GL-4 80,80W/85W , 235.5 - GL-4 80,80W/85W s prodlouženou životností, 235.6 - GL-5, 90, 85W-90 s prodlouženou životností, 235.8 - GL-5 75W-90, 235.11 - GL-4 synchronizované převody, synt.olej 75W-90

Z amerických výrobců např.:
Mack: vlastní specifikace GO-J a GO-J PLUS

EATON: PS-163 - API GL-5, SAE 75W, 80W-90 a 85W-140.

Různé stupně schválení u některých výrobců obdobně jako u motorových olejů mají vliv na servisní intervaly.

Automatické převodovky

V této skupině olejů pro automatické převodovky se pro svoji specifičnost užití používají pro výkonovou charakteristiku až na vyjímky zcela výhradně specifikace a schválení významných výrobců automobilů a převodovek. Na následujících řádcích vybírám nejznámější.

GM DEXRON: GM DEXRON II, IID, IIE, IIIF, IIIG - různé vlastnosti a servisní intervaly
FORD MERCON - specifikace pro automobily Ford
JASO M315 - specifikace pro japonské výrobce automobilů
MAN 339 - specifikace doplněna o další údaj - type A odpovídá suffix A, type D odpovídá DEXRON II, type F odpovídá DEXRON III.
ZF TE-ML14 - uvnitř normy skupiny a)b)c)d) lišící se vlastnostmi oleje a servisním intervalem.
Voith G607 - schválení pro převodovky VOITH
MB 236 - schválení pro automobily MB

                                                                                              zdroj: web

 

SAE viskozitní třída SAE

Maximální teplota při 150 000 mPa.s (°C)

Kinematická viskozita při 100°C minimum (mm2/s)

Kinematická viskozita při 100°C maximum (mm2/s)

70W

-55

4,1

 

75W

-40

4,1

 

80W

-26

7,0

 

85W

-12

11,0

 

80

 

7,0

11,0

85

 

11,0

13,5

90

 

13,5

24,0

140

 

24,0

41,0

250

 

41,0

 

 Zdroj -  https://www.valar.cz

Vyhledávání

Kontakt

Jaroslav Hladik