Příprava směsi

22.09.2008 18:13

    V současnosti můžeme říci že použití motorů u nákladních vozidel převažuje systém naftových čtyřtaktů. Liší se snad pouze ve způsobu vstřikování naftového paliva a způsobu elektronického řízení vstřikování.

 

Pro řízení vstřikování se často používá systém EDC ( elektronik diesel kontrol) s různými stupni modifikací pro jednotlivé palivové systémy a různé konstrukce motorů.

V moderních dieselových motorech je palivo rozprašováno přímo do spalovacího prostoru za vysokého tlaku. Elektronickými řídícími systémy se kontroluje časování, vstřikování, množství paliva, tlak paliva a recilkulace výfukových plynů v závislosti na provozních podmínkách.

 

Opomeneme li starší systémy vstřikování s klasickým řadovým vstřikovacím čerpadlem a tryskou ovládanou tlakem (neřízené vstřikování), můžeme moderní naftové motory pro nákladní vozy rozdělit podle přípravy směsi do několika skupin.

 

                                                           ČVT

                                                           UIS

                                                           PLD

                                                           Common rail

 

ČVT :

Systém Čerpadlo-Vedení-Tryska jako tradiční palivový systém používající řadové vstřikovací čerpadlo poháněné zubovým soukolím od klikového hřídele. Toto čerpadlo zásobuje palivem přes vysokotlaké potrubí otvorovou vstřikovací trysku nad každým spalovacím prostorem. Tryska je otvírána tlakem paliva. Otvírací tlak se nastavuje přímo v držáku vstřikovací trysky.

Řídící jednotka řídí vstřikování podle vložených binárních map natáčením hřebenové tyče vstřikovacího čerpadla. Ovládá též akční členy řízení motoru jako jsou regulační šoupě předstřiku, ovladače průtoku vzduchu, řídí systém přeplňování a další ovladače řízení motoru. Své informace získává ze snímačů motoru jako jsou plynový pedál snímače teploty chladící kapaliny, paliva a teploty nasávaného (stlačeného) vzduchu, polohy kliky, tlaku nasávaného vzduchu a jiných.

Motory s tímto vstřikováním a jejich řídící jednotky jsou vybavena systémy, které mají různá označení odpovídající stupni vývoje (např. M7, Ms5, Ms6.1, Ms6.4, ITC, EDC ) a podle toho umožňují sériovou diagnostiku. V některých případech jsou omezeny pouze na čtení chyb, nebo umožňují pouze módy blikavého kódu.

  

UIS :

Unit-Injektor-Systém. Sdružený vstřikovací systém je spojením vysokotlakého čerpadla a otvorové vstřikovací trysky. Tento sdruženy vstřikovač se používá pro každý válec samostatně, je umístěn nad spalovacím prostorem v hlavě motoru a je poháněn přímo vačkovou hřídelí, nebo vačkovou hřídelí prostřednictvím vahadel. Vzhledem k tomu, že UIS nemá žádná vysokotlaková vedení, vstřikovacích tlaků nad 2000 barů je dosahováno velice rychle a bez jakékoli prodlevy v závislosti na rychlosti otáčení vačky. Přívod paliva do UIS je pomocí nízkotlakého naftového čerpadla poháněného většinou od klikové hřídele.

            Otvírání trysky je ovládáno v poslední době už jen piezoelektricky. Systém je ovládán specifickou řídící jednotkou (ECU) vytvořenou pro optimální využití paliva a plnění emisních předpisů.

 

PLD:

 čerpadlo – vedení – tryska                       ( Pumpe – Leitung – Duse )

Základem je UPS ( Unit Pump Systém ) Sdružená tlaková jednotka je vlastně vstřikovací element podobný tomu který známe z klasického řadového vstřikovacího čerpadla, na místo ovládání množství vstřikovaného paliva hřebenovou tyčí přes hranu pístu vstřikovacího elementu se přepouštěné množství řídí elektromagneticky. V posledních modifikacích pro přesnější řízení předvstřiku a dostřiku paliva je ovládám  piezoelektricky PPD (Piezo-Pumpe-Diesse). UPS je poháněn vačkou umístěnou v bloku motoru spojenou ozubeným soukolím přímo s klikovou hřídelí. Toto tlakové zařízení dokáže vyvinout přetlak blížící se až ke 2000 barům. Na výstupu této tlakové jednotky je zpětný ventil. Pro každý válec máme tedy jednu tlakovou jednotku jedno vysokotlaké vedení a jednu otvorovou vstřikovací trysku, otvíranou tlakem paliva. Přívod paliva do UPS je pomocí nízkotlakého naftového čerpadla poháněného většinou od klikové hřídele.

 

COMMON RAIL:

Jak už vychází z názvu, identifikačním prvkem pro tento palivový systém je vysokotlaké palivové potrubí (rail), z kterého jsou napájeny všechny vstřikovače. Základem této soustavy je specifické tlakové palivové čerpadlo dosahujícího stálého vysokého tlaku až 1600 barů. U nákladních vozů se používají tato čerpadla i zdvojená v závislosti na obsahu motoru a počtu válců. Toto čerpadlo je napájeno nízkotlakým palivovým čerpadlem buď elektrickým nebo mechanickým.

Vstřikování paliva do jednotlivých válců se provádí pomocí otvorových prodloužených trysek ovládaných elektromagneticky nebo piezoelektricky. Taktéž záleží na tom jaký stupeň vývoje řízení byl v tom či onom systému použit. První generace pracovala s 1350 bary a druhá s 1600. Třetí generace s 1600 - 2200 bary ale zvláštním prvkem jsou lineární vstřikovače s piezo prvkem zabudovaným v pístu vstřikovače velmi blízko ke trysce. Tím mají nové vstřikovače o 75% méně pohyblivých součástí a hmoty, což jim umožňuje dvojnásobnou rychlost spínání oproti předešlému elektromagnetickému ventilu a piezo vstřikovačům. Tato třetí generace vstřikovačů sníží emise dieselových motorů až o 20 %,zvýší výkon až o 5%, sníží spotřebu paliva o 3% nebo potlačí hluk motoru o 3 decibely.

 

           

 

 

 

 

Vyhledávání

Kontakt

Jaroslav Hladik