Proč se vyplatí zapojit diagnostiku na vozidlo i při výměně žárovky.

20.01.2009 18:22

 Ne, samozřejmě je to nesmysl, ale jestliže zjistíte že žárovka je v pořádku a zrovna tak je i v pořádku pojistka v pojistkovém boxu a máte trochu toho volného času řeknete si, no máme přece navigátora tak ať nás naviguje, tak pojď hochu jdeme na to. (Navigátor mobail – sériová diagnostika TEXA).

    Tak že závada zní, nesvítí levé přední obrysové světlo u FABIE 1,4 MPI r.v. 2000.

 

    Kód závady 01322 zní „Řídící jednotka multifunkční jednotky – bez komunikace (Gatevay)“.

Po vyčtení závad je patrné že dochází zřejmě k přerušování komunikace mezi hlavní řídící jednotkou a některými ostatními na síti.

Vymažeme tedy závadu nastartujeme vozidlo a přesvědčíme se co se vlastně odehrává v té chytré hlavičce.

 

    Popis chybového kódu 18045 u Škody Fabie je následující: V datové sběrnici (data bus) chybí hlášení (zpráva) centrálního elektrického připojení elektroniky (Chybí hlášení ze ZE).

    No nic zůstaneme pro začátek u levého obrysového světla a půjdeme prostě po drátech, schéma zapojení pro daný typ vozidla nám říká že první svorkovnice je u levého světlometu. Tam napětí není, další svorkovnice je na levé půlce příčky motoru. Asi hodina práce na demontáži příslušenství motoru a jsme tam. No a napětí na příslušném kabelu je OK.

    Tak že rozmotat izolaci na svazku a pěkně po barvě izolace kablíku. Na první pohled není nic vidět, ale zataháme za vodič a ejhle najednou máme v ruce dva konce stejného vodiče. No paráda závada je na světě.

 

    Při podrobnějším zkoumání přetrženého vodiče jsem zjistil že v přerušení jsou měděná lanka ve značně pokročilé fázi koroze, vystřihal jsem se až na zdravý vodič a došlo mi že jsem vlastně vystřihal délku ohybu svazku který prochází horní částí levého podběhu, kde je sice odvodňovací otvor ale zanesen nečistotou a bylo vidět horní hranu usazeniny hladiny vody která delší dobu v podběhu setrvávala. Takže ohyb svazku byl delší dobu ve vlhkém prostředí.

    Jak na tom jsou ale další vodiče které procházejí tímto místem. Samozřejmě závada obrysového světla by neměla vyvolat v řídící jednotce takový chaos v přerušení spojení v komunikaci s ECU. No zapojil jsem provizorně akumulátor a podíval se do paměti po opravě vodiče obrysového světla.

 

Tak že odpojit aku a znovu vyzkoušet pevnost vodičů.

          

    Nevím zpětně kolik těchto zkorodovaných vodičů bylo, ale vím že to byli všechny průřezy 0,5 mm2, včetně datového vedení k motoru.

Je poměrně brzo, po pěti letech provozu elektroinstalace v takovém stavu v jakém právě je. Jsem člověk který se v opravárenství pohybuje bez mála třicet let ale s tímto jsem se ještě nesetkal, při bližším zkoumání izolace mi připadá že se drolí jako přepálený kaolin. První domněnka je že to vše způsobila sůl která se nasákla pod omotávku svazku, ale je tady ještě jedna možnost, svazkem prochází i potrubí ostřikovačů skel a v horní části oblouku kabeláže je spoj tohoto potrubí a tam klidně při pevnějším přitažení do svazku mohlo dojít k vyvrácení tohoto spoje a sáknutí kapaliny ostřikovačů do svazku.

 

    Ne opravdu nechci spekulovat kdo je zodpovědný za tuto nepříjemnou závadu a majitel vozu je říkám Vám opravdu zděšen tímto zjištěním a po pěti letech by opravdu raději vyměnil své vozidlo za jiné , nechce říci zahraniční ale mohlo by být klidně i starší.

 

    Dnes u moderních motorových vozidel jsou montovány řídící jednotky už i na ovládání osvětlovací techniky. Tak že se máme na co těšit a bez diagnostiky to už nepůjde.

                       

                  ------------------------------------------------------------------------------------------------

 

    S odstupem času člověk zjistí že se do takové opravy neměl vůbec pouštět. Z druhé ruky se dovíte že značkové servisy toto opravovali v rámci reklamačního řízení a vyměňovali celé kabelové svazky motorového prostoru. Oficielní verze závady prý zněla, naleptání kabeláže způsobovala kyselina octová obsažená v lepidle kabelové omotávky. ( tuto informačku berte však jako neověřenou ). Servisy pak při garančních opravách na těchto vozech vyrobených po roce 2000, prostě prořezávali omotávky v inkriminovaném místě, aby obnažili svazek a vyvětrali kabeláž. Tak že se nabízejí dvě možnosti. Majitel vozu nenavštívil všechny servisní prohlídky, nebo značkový servis opomněl dodatečnou úpravu kabelového svazku provést.

Vyhledávání

Kontakt

Jaroslav Hladik