Propan-Butan (LPG)

29.07.2008 16:24

 

Propan-Butan (LPG)

 

            Nejpoužívanější zkapalněný uhlovodíkový plyn, vzniklý mícháním propanu a butanu. Důvod míchání je jednoduchý - směs umožňuje za každého počasí zajistit určitý podíl odpařeného plynu. Propan-butan kombinuje výhody obou plynů, při odpařování se ovšem mění vzájemný poměr propanu a butanu v plynné fázi v závislosti na okolní teplotě, rychlosti odběru a množství plynu v nádobě. Proto dochází ke kolísání fyzikálních vlastností (např. výhřevnosti) odebírané směsi odpařeného plynu.


            Využívá se zejména pro pohon motorů (vysokozdvižné vozíky, upravené automobily), pro plnění do lahví (pro jednoduché spotřebiče nenáročné na odebírané množství plynu) a v technologiích. Vzhledem k omezenému odparu při venkovních teplotách je při vyšších odběrech nutné zajistit dostatečné množství odpařeného plynu využitím teplovodní nebo elektrické odparníkové stanice. Propan-butan je dodávaný v různých poměrech podle ročního období .

 

Propan

Zkapalněný uhlovodíkový plyn je používán tam, kde je potřeba k odběru zabezpečit dostatek odpařeného plynu (zejména v zimním období). To je umožněno jeho nízkým bodem varu minus 42°C. Další předností je celoročně neměnné složení umožňující stabilní a přesné nastavení spotřebičů. Ve spojení s moderním spotřebičem je propan zárukou efektivního využití paliva za velmi nízké spotřeby. Díky těmto vlastnostem se používá zejména pro vytápění

 

Butan

Zkapalněný uhlovodíkový plyn používaný tam, kde není vystaven nízkým teplotám. Jeho předností oproti propanu je vyšší výhřevnost.Za běžných podmínek je ovšem hůře využitelný - k odpařování plynu dochází za normálního tlaku pouze při teplotách vyšších než -0,5°C. Uplatnění nachází zejména ve speciálních technologiích ve spojení s nuceným odparem - odparníkovou stanicí, zajišťující dostatečný stabilní objem odpařeného plynu.

Vyhledávání

Kontakt

Jaroslav Hladik