TOČNICE DIAGNOSTIKA:

19.10.2008 08:29

    Točny přívěsů mají své parametry, které pro provoz na pozemních komunikacích musejí splňovat, jako ostatně všechny součásti motorových vozidel. Při kontrole technického stavu bychom měli vědět meze opotřebení těchto zařízení, abychom předešli problémům na stanicích technické kontroly.

    Servisní intervaly a životnost těchto zařízení od různých výrobců je prakticky shodná. Údržba po 8 až 10 000km. Minimálně však dvakrát do roka, v zimě i častěji. Inspekční prohlídky po 50 000 km. Životnost se odvíjí od četnosti provozu a zatížení. Výrobci uvádějí 3 až 4 roky nebo 300 – 400 000km.

    KULIČKOVÁ TOČNICE typ KTK od tuzemského výrobce:

 

Výrobní vůle u nové točnice:                               radiální   0,5 mm    

                                                                        axiální 0,7 mm

Výrobní tolerance venkovních rozměrů:               +  -  1 mm

Mez opotřebení (výměna točnice)                       radiální vůle:   1,5 mm

                                                                       axiální vůle:     2 mm

    Ke zjištění axiální vůle stačí změřit posuvným měřidlem výšku „V“ točny a odečíst ji od točnice nové. Nová točna většinou nemá ten přesný rozměr, co udává výrobce, ale může být nižší právě o tu zmíněnou výrobní toleranci. Například nová točna KTK 10 má mít výrobní výšku „V“ 90 mm. Většinou však naměříme 89 mm. A odečteme-li vůli 2 mm, dostaneme se na rozměr 87 mm a to je rozměr kdy už musíme začít přemýšlet o její výměně. Toto měření je pouze orientační. Výrobce uvádí, přesné měření hodinkovým úchylkoměrem při zvednutém podvozku a vyvěšené točnici, tam by pak vůle neměla přesáhnout zmíněné 2mm.

 

    Při výměně točny je dobrou pomůckou číslo výkresu. To určuje přesné vrtání otvorů pro přišroubování k rámu. Točny stejného typu mají několik možností vrtání obvodových otvorů.

    TOČNICE JOST:

Vyhledávání

Kontakt

Jaroslav Hladik