Vazeliny

29.07.2008 16:14

 

Klasifikace a specifikace plastických maziv

Konzistence plastických maziv

Konzistence je základní klasifikační parametr plastického maziva, je vyjádřením stupně jeho tuhosti. Konzistence je závislá zejména na druhu a množství zpevňovadla a je klasifikována podle stupnice zavedené organizací National Lubricating Grease Institut (NLGI). Zařazení do jednotlivých klasifikačních stupňů je závislé na velikosti penetrace (vniknutí) normalizovaného kužele za daných podmínek do plastického maziva.

Stupně konzistence NLGI

Stupeň konzistence NLGI (klasifikační stupeň dle ČSN 65 6301)

Penetrace dle ČSN 65 6307 (0,1 mm)

000

445 až 475

00

400 až 430

0

355 až 385

1

310 až 340

2

265 až 295

3

220 až 250

4

175 až 205

5

130 až 160

6

 

Klasifikace plastických maziv dle ISO 6743/9

Označení

Pracovní teplota °C

Odolnost proti vodě a ochrana proti korozi

Vysokotlaké vlastnosti

Konzistence NLGI

Systém

Třída

Typ

min

max

ISO

L

X

Symbol 1

Symbol 2

Symbol 3

Symbol 4

Symbol 5

Vysvětlení jednotlivých symbolů:

ISO - mezinárodní systém norem
třída L - maziva
typ X - plastická maziva
Symbol 1 - minimální pracovní teplota

Symbol 1

A

B

C

D

E

Minimální pracovní teplota (°C)

0

-20

-30

-40

pod -40


Symbol 2 - maximální pracovní teplota

Symbol 2

A

B

C

D

E

F

G

Maximální pracovní teplota (°C)

60

90

120

140

160

180

nad 180


Symbol 3 - Odolnost proti vodě a ochrana proti korozi

Symbol 3

Odolnost proti vodě

Ochrana proti korozi

A

pro suché prostředí

nechrání

B

pro suché prostředí

v přítomnosti destilované vody

C

pro suché prostředí

v přítomnosti slané vody

D

odolává statické vlhkosti

nechrání

E

odolává statické vlhkosti

v přítomnosti destilované vody

F

odolává statické vlhosti

v přítomnosti slané vody

G

odolává vypírání vodou

nechrání

H

odolává vypírání vodou

v přítomnosti destilované vody

I

odolává vypírání vodou

v přítomnosti slané vody

Symbol 4 - Vysokotlaké vlastnosti

Symbol 4

Popis

A

Nemá zlepšené vysokotlaké vlastnosti

B

Má vysokotlaké vlastnosti (EP)

Symbol 5 - Konzistence NLGI

Označování plastických maziv podle DIN 51 502

Aplikační určení maziva

Obsah přísad v mazivu

Konzistence NLGI

Pracovní teplota (°C)

min

max

Symbol 1

Symbol 2

Symbol 3

Symbol 4

Symbol 5

Vysvětlení jednotlivých symbolů:

Symbol 1 - Aplikační určení maziva:

Označení

Aplikační určení maziva

K

Plastická maziva pro valivá i kluzná ložiska a pro kluzné plochy

G

Plastická maziva pro uzavřené převodovky

0G

Plastická maziva pro otevřené převody a ozubení

M

Plastická maziva pro kluzná uložení a pro utěsnění


Symbol 2 - Obsah přísad v mazivu

Označení

Látky obsažené v mazivu

F

Přísady pevného maziva (MoS2, grafit)

L

Přísady protikorozní

P

Vysokotlaké přísady

Symbol 3 - Konzistence NLGI
Symbol 4 - Maximální pracovní teplota° C a odolnost vodě

Označení

Maximální provozní teplota (°C)

Odolnost proti vodě (stupeň-zkušební teplota) dle DIN 51 807

C

60

0-40 nebo 1-40

D

60

2-40 nebo 3-40

E

80

0-40 nebo 1-40

F

80

2-40 nebo 3-40

G

100

0-90 nebo 1-90

H

100

2-90 nebo 3-90

K

120

0-90 nebo 1-90

M

120

2-90 nebo 3-90

N

140

podle dohody

P

160

R

180

S

200

T

220

U

nad 220

Stupeň hodnocení odolnosti proti vodě:

0-žádné změny    1-malé změny
2-střední změny   3-silné změny

Symbol 5 - Minimální pracovní teplota °C
Číselné vyjádření odpovídá minimální pracovní teplotě.

                                                                                                          Zdroj -  https://www.valar.cz

 

Vyhledávání

Kontakt

Jaroslav Hladik