Motory

30.08.2008 13:59

Motory: základní rozdělění (CAR).

    Pro pohon automobilů se v největší míře používá motorů pístových (zdvihové s vratným pístem, také výbušné motory), které při daném výkonu mají nejmenší hmotnost. Jejich nevýhodou je poměrně značná hlučnost a také vyšší poměr škodlivin ve výfukových plynech. Proto se...
25.08.2008 20:07

LPG

  LPG systémy Popis LPG systémů můžeme rozdělit podle použití pro různé druhy motorů. Tak jak se vyvíjely motory pro pohon automobilů, vyvíjely se postupem času i systémy pro přestavby těchto motorů na plyn. Hlavním motivem byla nedostačující technická úroveň těchto systémů a následné...
25.08.2008 19:56

Chlazení

  Chlazení má za úkol odvádět přebytečné teplo ze stěn válce motoru a snížit tak tepelné namáhání motoru odvodem tepla do chladící kapaliny nebo vzduchu. Musí zabezpečit stálé udržování nejvýhodnější a nejhospodárnější pracovní teplotu motoru (provozní teplota). Chlazení rozlišujeme na...
24.08.2008 10:55

Mazání

  Myslím že nemá nějaký velký smysl opakovat k čemu slouží mazání  v automobilovém či motocyklovém motoru. Pro ty mladší tedy jen tak v kostce. Hlavním smyslem je vytvořit tenký olejový film na třecích součástech motoru tak, aby se relativní pohyb součástí uskutečnil jako...

Vyhledávání

Kontakt

Jaroslav Hladik

 

 

PŘEHLED MULTIFUNKČNÍ NEZNAČKOVÉ SÉRIOVÉ DIAGNOSTIKY POUŽÍVANÉ V TUZEMSKÉM OPRAVÁRENSTVÍ 

 

 

 

Je výrobce počítačových programů, které prostřednictvím osobního počítače dokážou diagnostikovat řídící jednotky vozidel uváděných v menu diagnostiky.

  

Výrobci multifunkční diagnostiky (komunikace s vozem přes řídící jednotku) na trh dodávají tuto diagnostiku různé úrovně, od jednoduché (výpis a mazání paměti závad) až po zobrazení naměřených hodnot. Některé multifunkční diagnostiky, se dokážou až velice přiblížit k diagnostice značkové. Ti nejlepší do svých programů vkládají i schémata el. zapojení jednotlivých systémů.

Dále se liší také podle výrobní verze. Ta se odvíjí od roku výroby diagnostiky, či verze aktualizace.